​24-årigt bandemedlem idømt fængselsstraf for besiddelse af skarpladt skydevåben

Foto: Per Johansen

I dag har Københavns Byret idømt en 24-årig mand 6 års fængsel for besiddelse af et ladt skydevåben på offentligt sted.

Det er anden gang indenfor 2 år, at manden dømmes for denne type kriminalitet.

Besiddelse af skarpladt pistol
Den 24-årige blev dømt for at have været i besiddelse af den skarpladte pistol, der blev fundet af politiet i området omkring Mjølnerparken i forbindelse med to voldelige overfald den 23. oktober 2017. Her angreb LTF i to tilfælde personer med tilknytning til Brothas.

Byretten dømte den 24-årige baseret på et DNA-hit, der kom frem ved undersøgelse af våbnet.

Bandeparagraffen anvendt
Byretten lagde i dag også vægt på, at manden var i besiddelse af våbnet som led i den verserende bandekonflikt mellem Brothas og LTF, hvorfor den særlige bandeparagraf blev taget i anvendelse.

Det fik betydning for den endelige straf, idet retten valgte at forhøje udgangspunktet på 3-3½ års fængsel i sager om gentagen besiddelse af ladte skydevåben på offentligt område, og i den forbindelse idømte manden en straf på seks års fængsel.

Anklager Tomas Hugger udtaler:

”Jeg er særdeles tilfreds med, at retten valgte at følge Anklagemyndighedens argumentation i denne sag. Sagen vedrører et DNA-hit, der er blevet kaldt ”svagt”. Denne sag viser dog med al tydelighed, hvor stærkt et DNA-bevis er, når sagens øvrige omstændigheder kun peger i én retning, nemlig mod den tiltalte”.

Tiltalte ankede via sin forsvarer dommen til frifindelse, og sagen skal nu prøves i Østre Landsret.

Kommentarer