100 med autisme i job via kommunalt-privat samarbejde

Unge med en autismediagnose har lange udsigter til at få et rigtigt job, men KLAR TIL START-forløbet knækker koden ved at matche borgere, kommuner og virksomheder. Nu kommer nr. 100 i job.

At Københavns Kommune for godt et år siden valgte at investere i 25-årige Morten Frølund Jess, der har en autismediagnose, betyder, at Morten i dag kan blive fastansat i et 20-timers fleksjob hos fakta i Brøndby. Morten tjener nu sine egne penge og får en indholdsrig og struktureret hverdag, fakta får en dygtig medarbejder, og det offentlige sparer udgifter til forsørgelse.

“Jeg har været igennem en del praktikforløb, hvor man bare kommer ind og ud igen, så det var rigtig rart, at kommunen sagde ja til KLAR TIL START, så jeg kunne få fast job og tjene mine egne penge. Jeg er glad for jobbet og kan især godt lide at sidde ved kassen”, siger Morten Frølund Jess, der indtil for nylig var KLAR TIL START-kursist og nu er nyansat i fakta.

“Det kan være udfordrende for mennesker med handicap at få et arbejde. Men Mortens historie viser, at det godt kan lade sig gøre med en målrettet og effektiv indsats. Det synes jeg er glædeligt, for vi vil rigtig gerne have flere mennesker med handicap i job, så de kan udnytte deres ressourcer og blive en del af arbejdsfællesskabet”, siger Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

LÆS OGSÅ:  Unge med autisme rocker sammen

Afklaring og oplæring
Via afklarings- og jobforløbet KLAR TIL START er Morten sammen med sin personlige kursusvejleder blevet afklaret omkring, hvilke arbejdsopgaver han mestrer eller som han kan lære at mestre. Dernæst har vejlederen i samarbejde med fakta tilrettelagt en stilling, hvor jobindholdet matcher de opgaver, Morten er god til. Og dermed får fakta en ny og dygtig medarbejder, der sandsynligvis bliver i jobbet i mange år. Siden 2013, hvor KLAR TIL START-forløbet blev udviklet, har kun to kursister forladt deres arbejdsplads.

Flere ansættelser på vej
“Det er meget stort for alle os, der arbejder med KLAR TIL START, at vi nu runder en vigtig milepæl med 100 ansættelser. 100 unge mennesker har indtil videre fået et nyt liv via KLAR TIL START, intet mindre. Vores mål er at få mange flere unge med autisme i job, og vi er meget taknemmelige for, at Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN for nylig valgte at støtte den fortsatte udvikling og forankring af projektet.

Et drømmematch
Supermarkedskæden fakta var oprindeligt med til at udvikle KLAR TIL START sammen med Fonden UNGEs og har siden da ansat størsteparten af KLAR TIL START-kursisterne. Og her er man ikke tvivl om projektets værdi, fortæller salgsdirektør Jens Romundstad:
“KLAR TIL START er et drømmematch mellem udfordringer og ressourcer. fakta har en stor udfordring i at skabe spændende og indbydende butikker, og et arbejde i fakta er et slaraffenland for de unges behov for orden og sans for detaljer”.

LÆS OGSÅ:  Arbejdstiden bliver røgfri for alle ansatte i Kommune

Mortens ansættelse bliver fejret i dag onsdag den 6. februar på hans nye arbejdsplads, fakta i Brøndby, hvor han bydes velkommen af butikschef Peter Mortensen.

KLAR TIL START er den direkte vej til en fastansættelse for unge og voksne med en diagnose inden for autismespektret. Det er er tale om landets eneste træningsforløb med indbygget jobgaranti og med landets bedste afklaringsforløb for målgruppen i kraft af et forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og anerkendte dokumentationsmetoder. En række store danske virksomheder garanterer fastansættelse til alle der gennemfører KLAR TIL START-forløbet tilfredsstillende, hvilket lykkes for mere end 80% af alle kursister. KLAR TIL START er landsdækkende og udvikles af nonprofit-organisationen Fonden UNGEs med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN.
Forløbet gennemføres i samarbejde med følgende kompetencepartnere: UUV Køge Bugt, UU Guldborgsund, AOF Center Sjælland, Autismecenter Vestsjælland, Tietgen, Autismecenter Syd, Specialområde Autisme, Autismecenter Skive, Autismecenter Nord-Bo, Autismecenter Vest, UNGEs Uddannelsescenter samt følgende virksomhedspartnere: fakta, ILVA, Abena, Catering Danmark, Catering Engros, IRMA, Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen.
www.klartilstart.dk

Fonden UNGEs er en almennyttig fond stiftet i 2007 for at hjælpe unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller andre kognitive udfordringer til at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. Udover KLAR TIL START driver fonden autisme-skolen UNGEs Uddannelsescenter, der bl.a. tilbyder STU og 10. klasse, samt app’en “Scan How”, der er et digitalt læringsværktøj for bl.a. personer med ASF.