19-årig kvinde voldtaget af mand fra Libanon og dansk mand – nu er der faldet dom

Østre Landsret har den 14. december 2018 dømt en dansk mand og en mand født i Libanon uden fast bopæl for voldtægt af en 19-årig kvinde, der efter en bytur den 14. april 2018 blev voldtaget i et kælderrum i Roskilde.

Den danske, 26-årige mand fik stadfæstet dommen fra 6. september 2018 i Retten i Roskilde på to et halvt års fængsel, medens den 35-årige mand fra Libanon fik skærpet sin straf, som før lød på tre år og seks måneder, således at straffen nu lyder på tre år og 11 måneders fængsel samt udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Politiet efterlyste i september manden fra Libanon til varetægtsfængsling under ankesagen, da byretten efter domsafsigelsen bestemte, at begge mænd skulle være frihedsberøvet, indtil ankesagen for dem begge kunne behandles i landsretten.

Den efterlyste mand havde været til stede ved flere af retsmøderne i byretten, men var ikke varetægtsfængslet. På selve dagen for domsafsigelsen forsvandt han efter en pause, inden byretten senere samme dag afsagde dommen og den senere kendelse om varetægtsfængsling.

Den eftersøgte blev anholdt den 13. december, da han selv mødte op i landsretten, og derfor var han til stede, da dommen blev afsagt.

”Det er yderst tilfredsstillende, at straffen for manden fra Libanon bliver skærpet, og at han bliver udvist for bestandigt. Det var den straf, vi bad om i landsretten, og vi fik medhold. Den dømte mand fra Libanon har flere forhold på samvittigheden, og nu bliver han udvist for bestandigt, selv om han har et mindre barn i Danmark,” siger senioranklager Kristian Kirk Petersen fra Statsadvokaten i København.

LÆS OGSÅ:  Udvist! Misbrugte ældres dankort

Begge dømte mænd forblev frihedsberøvet efter landsrettens dom, indtil afsoning af straffen kan begynde, og udvisningen af manden fra Libanon skal gennemføres.