2019 var langsom starter, men sender 2020 afsted med topfart

Boligsalget er bare steget og steget henover året.
”2019 var en langsom starter, men en forrygende afslutter. Især for lejlighederne. Her endte salget præcist som året før – med 18.138 handler – efter et stærkt 2. halvår, siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i Home:

“Fra juli til december har lejlighedssalget alle måneder lværet større end samme måned af 2018. Det toppede med 20 % ekstra i december. ”

Fremgangen kommer af en blanding af lav rente, plusser i lejlighedspriserne og ikke mindst udskydelsen af boligskattereformen.

Flere salg i 11 ud af 12 måneder

Den lave rente i 2019 har også spillet markant ind på salget af andre boligtyper.

Salget af villaer og rækkehuse lå højt i december. 10 % over samme måned året før. Sommerhusene afsluttede året med 22 % flere handler i årets første vintermåned.

Hussalget gav baghjul til 2018 i 11 ud af 12 måneder. Det samme skete for sommerhusene. Kun i juni var der færre handler end året før.

For hele året giver det et samlet et plus på 5 % i hussalget og hele 15 % oven i sommerhussalget.

Bedste handelsmåned i år var maj (alle tre boligtyper tilsammen), men den bedste årstid var noget usædvanligt efteråret. Det plejer at være sommer, der sælger bedst.

LÆS OGSÅ:  Bedste boligsalg i 13 år

3. bedste årgang på boligmarkedet siden 2000

”Siden 2000 er boligsalget i 2019 det tredjebedste – kun overgået af 2004 og 2005. Vi har altså afsluttet årtiet med manér, ” siger Michael Dalsager.

Det viser en oversigt over frie handler af lejligheder, villaer/rækkehuse og sommerhuse fra Danmarks Statistik sammenholdt med 2019-handlerne ifølge Boligsiden*.

Danskerne tror på priser og boligkøb i 2020

I 2020 tegner det til, at den gode stime fortsætter. Knap halvdelen af danskerne forventer, at boligpriserne stiger mindst 2 %, viser en repræsentativ rundspørge** fra YouGov for Home.

”De fleste eksperter forventer også stigninger – i omegnen af 3-4 % over året. Tiltro til boligpriserne og egen økonomi spiller en væsentlig rolle for boligmarkedets dynamik, så det er positive tegn, ” siger Michael Dalsager i Home, der i 2020 forventer et boligsalg omtrent på højde med 2019, men måske en anelse lavere.

Også det seneste køberbarometer*** fra YouGov og Home viser høj aktivitet fra starten af året. Hele 15 % af danskerne svarer, at de har boligplaner. 61 % heraf siger, at de allerede er aktivt søgende. Særligt interessen for sommerhuskøb ligger højt.

“Sommerhuset har genvundet vores hjerter, og det ser ud til, at et stort ønske om et fristed hos mange danskere slet ikke er opfyldt endnu, ” siger Michael Dalsager.

Topmåneder i ’19 – i % over salget samme måned ’18:

  • 28 % højere – det var status for sommerhussalget i september
  • 14 % flere hushandler – det ‘landede’ der i september
  • 20 % ekstra lejligheder – var hvad der blev solgt i december
LÆS OGSÅ:  Studerende har svært ved at få tag over hovedet

Kilde: Boligsiden, handler for hele markedet


*2019 – sådan har vi gjort:
 Danmarks Statistik opgjorde i 2017 og 2018 det samlede frie boligsalg i Danmark til at være 3,73 og 3,77 % højere end Boligsidens tal. Derfor er 2019-tallet fra Boligsiden fremskrevet med 3,77 %, så tallet svarer til Danmarks Statistiks opgørelse.

Bolighandler – huse, ejerlejligheder og sommerhus på landsplan
2000 79083
2001 75343
2002 77020
2003 80810
2004 88859
2005 91878
2006 79669
2007 76566
2008 57882
2009 50799
2010 57764
2011 47860
2012 50106
2013 51294
2014 57435
2015 68948
2016 70297
2017 78419
2018 77138
2019 81170
Kilde: DST (2000-2018) og Boligsiden (2019 + beregning af Home), frie handler

**+***Kilder: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Home

Der er i alt gennemført 2 x 2.000 CAWI-interview med danskere i alderen18+ år, i hhv. december 2019 og i januar 2020