225.000 kr. i bøde til polsk vognmand

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd gennemførte tirsdag den 13. april en rutinemæssig kontrol af en polsk lastbil ved Kolding.

En teknisk undersøgelse af lastbilen viste, at der var udført teknisk manipulation af lastbilens takograf, så der optegnes hvil, selvom lastbilen kører. Det betyder, at der bevidst er forsøgt at snyde med køre- og hviletidsreglerne.

For det bliver der derfor nu nedlagt påstand om en samlet bøde på 225.000 kr.  Både den polske chauffør og vognmanden har erkendt overtrædelserne. Lastbilen er fortsat tilbageholdt af politiet, indtil det samlede beløb er betalt.

Domstolene skal senere træffe afgørelse, om chaufføren også får en ubetinget frakendelse af sin førerret, som der også nedlægges påstand om.

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)