25 pct. har afslappet forhold til demokratiske rettigheder

Hver fjerde dansker er parat til at fratage mennesker med såkaldt ekstreme synspunkter demokratiske rettigheder, som vi ellers ser som helt fundamentale i Danmark. Det er konklusionen fra en undersøgelse foretaget af VIVE, skriver Berlingske.

”Omkring 25 procent af danskerne er parat til at indskrænke andre menneskers grundlovssikrede frihedsrettigheder på grund af deres holdninger.

Et stort mindretal står ikke fast på retten til at ytre sig frit, hvis det gælder ekstreme gruppers ytringsfrihed, og vil til en vis grad vil acceptere handlinger, der bryder med grundlæggende demokratiske normer. Det kan være trusler og vold mod politikere med ekstreme holdninger eller begrænsninger af bestemte gruppers demokratiske rettigheder.

22 procent af danskerne mener, at politikere med ekstreme holdninger slet ikke bør have lov til at stille op ved valg. 26 pct. – altså mere end hver fjerde – mener, at det bør være muligt for myndighederne at gribe ind og forbyde ellers fredelige demonstrationer, hvis det er grupper med ekstremer holdninger, der står bag den pågældende demonstration”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)