3 voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, ulovlig tvang…

Foto: Regitze

35-årig mand blev i dag ved retten i Svendborg idømt fængsel i 5 år og 6 måneder for 3 voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, ulovlig tvang, udsætte andres liv for nærliggende fare under kørsel, bla. overfor en betjent, handel med narkotika og vold..

..Den tiltalte blev frifundet for en del af tiltalen bl.a. vedrørende voldtægt.

Anklager Stephanie Reby udtaler: ”det var en kompliceret sag, både juridisk og bevismæssigt, og det var anklagemyndighedens opfattelse, at forholdene var stærke nok til en domfældelse. Vi skal se nærmere på begrundelsen i sagen, men under alle omstændigheder får Landsretten lejlighed til at bedømme sagen, da tiltalte ankede til frifindelse.

Tiltalte er straffet med fængsel i 5 år og 6 mdr, selvom der skete frifindelse i bla. forhold om voldtægt. Med det udgangspunkt, at der ikke er sket domfældelse efter tiltalen er jeg tilfreds med, at retten har sendt et klart signal om, at voldtægt og andre seksuelle krænkelser straffes hårdt”.

Domfældte blev varetægtsfængslet efter dom og skal forblive fængslet indtil ankesagen er afgjort.

Kommentarer