47-årig pædofil dømt – børn med ble blandt ofrenene

En 47-årig mand fra Rødovre er netop idømt en tidsubestemt fængselsstraf for 45 seksuelle overgreb eller krænkelser mod 28 børn under 12 år.

Den nu dømte blev efter anmeldelse fra bekymrede forældre anholdt i marts 2017 af Nordsjællands Politi. Ved ransagning af hans hjem i Rødovre beslaglagde politiet computere, smartphones og andet elektronisk udstyr, som viste sig at indeholde pornografiske optagelser af børn.

Fordi film og fotos var optaget på Vestegnen overgik den videre efterforskning til Københavns Vestegns Politi, og gennemgangen af det omfattende materiale tilvejebragte 10.721 billeder og 1.472 film med pornografiske optagelser af børn og unge under 18 år.

En del af materialet afslørede fotos og film optaget af den dømte, mens han krænkede børn seksuelt – som oftest mens de sov eller fik skiftet ble.

Efterforskningen klarlagde, at krænkelserne fandt sted over forskellige perioder fra 2011 og frem til anholdelsen i 2017, mens han var betroet børnene som pædagogmedhjælper eller spejderleder. To episoder kunne føres tilbage til omkring 2002 eller 2004, hvor han som spejderleder krænkede et sovende barn seksuelt.

Ifølge straffelovens § 216, stk. 2, skal al seksuel omgang med børn under 12 år straffes som ’voldtægt’ uanset om det er sket ved tvang eller ej. Det samme gælder for andre seksuelle handlinger end samleje.

Derfor rejste Anklagemyndigheden tiltale mod den 47-årige for i alt 45 tilfælde af voldtægt, anden seksuel omgang end samleje eller blufærdighedskrænkelser mod 28 børn.

LÆS OGSÅ:  Klam type ragede på 11-årig pige – kan du hjælpe politiet?

Fordi Anklagemyndigheden krævede en meget streng straf – nemlig forvaring, som er fængsel uden længstetid – blev retssagen anlagt som en nævningesag. Tiltalte ønskede dog sagen afgjort af en dommer uden nævninge.

Tiltalte, som har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen, blev i dag ved Retten i Glostrup kendt skyldig ifølge anklageskriftet og idømt en forvaringsstraf.

– Der er tale om alvorlige forbrydelser med mange grove krænkelser mod små børn over længere tid, og vi har ment, at det samlet set skal udløse en meget høj straf – og det har retten fulgt, siger senioranklager Peter Rask, Københavns Vestegns Politi.

Retten frakendte desuden den 47-årige ret til at arbejde med børn og forbød ham at omgås børn under 18 år eller kontakte dem via nettet. Samtidig blev han dømt til at betale erstatning til børnene.

Den dømte valgte at anke.til formildelse.