7-10 % af indlagte patienter i Danmark får en hospitalsinfektion

Debatindlæg af Cecilie Winther Kristensen, kandidat til Region Hovedstaden og Finn Rudaizky, spidskandidat til Region Hovedstaden. Begge fra Dansk Folkeparti.

7-10 % af indlagte patienter i Danmark får en hospitalsinfektion. Det svarer til ca. 60.000 patienter om året. Allerede i 2013 indgik regeringen og regionerne en hensigtserklæring om at nedbringe omfanget af hospitalsfunktioner. Statens Seruminstitut vurderede dengang, at det er muligt at nedbringe antallet med op til 20%, bl.a. gennem overvågning, god hygiejne og rationel brug af antibiotika. Rigsrevisionen udfærdigede i 2017 en beretning om “forebyggelse af hospitalsinfektioner”, med bekymrende bemærkninger fra statsrevisorerne. Man fandt, at sundheds- og ældreministeriets, regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitalsinfektioner havde været utilfredsstillende.

Der er vist ikke tvivl om, at Covid-19 forløbet, har skærpet overholdelse af hospitalernes egne retningslinjer for hygiejne. Men, vi ved intet om, hvorvidt de 60.000 årligt smittede patienter måske er blevet til “kun” 40.000 årlige infektioner. I Region Hovedstaden, holdes de folkevalgte politikere, nærmest væk fra disse problemer. Derfor har Dansk Folkeparti nu krævet en seriøs politisk behandling af hospitalsinfektioner. Det vil ske på et kommende møde i Sundhedsudvalget. Udover mange pæne ord, om at alle ansatte naturligvis gør hvad de kan, for at undgå infektioner, så er der nu brug for en eller anden form for dokumentation på, at de tiltag som er sat i gang, har en positiv virkning.

Det er vigtigt, at vi politikere ved, hvad som virker og hvad som ikke virker. Kun derved kan vi forberede os til at komme med flere konkrete løsningsforslag, for at få antallet af de fortsat mange infektioner nedbragt. Der må, især for patienternes skyld, komme langt mere åbenhed omkring disse alvorlige problemer. Det er på høje tid.