Åbningstalen. Godt vi har klimaet!

“Fuck Islam” stod der på et kæmpebanner i Folketingsgården under Folketingets åbning. Det var nu ikke en problematik, som blev nævnt i statsminister Mette Frederiksens åbningstale.

Det gamle politiske slagnummer, “integrationen”, blev heller ikke nævnt med et ord. Givetvis fordi regeringen ligesom størstedelen af Folketinget har opdaget, at der ikke foregår nogen integration af det muslimske befolkningssegment, og at det er klogest ikke at henlede befolkningens opmærksomhed på det.

Det nærmeste, statsministeren kom Danmarks alvorligste og mest påtrængende problem, nemlig opsplitningen i uforenelige parallelsamfund, var hendes løfte om at gøre noget ved den kendsgerning, at titusinder af arbejdsdygtige muslimske kvinder går hjemme på offentlig støtte uden at yde noget bidrag til samfundsøkonomien. Sådan udtrykte hun det ikke, men det var tydeligvis sådan, det skulle forstås. Nu vil regeringen forlange, at muslimerne laver noget for pengene, antydede fru Frederiksen, men hvordan det skal praktiseres, kom hun ikke ind på. Det er aldrig tidligere lykkedes at påvirke det muhamedanske familiemønster, så det bliver med åndeløs spænding, man følger Frederiksens nye påfund.

Statsministeren fik også nævnt, at hver sjette barn forlader Folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne – hvilket jo ikke er heldigt, specielt i en tid, da der er brug for arbejdskraft. Hun fortalte ikke, hvem disse analfabeter er, men det kan enhver med mindste omløb i hovedet regne ud, og jo mere gang, der kommer i den mellemøstlige og afrikanske indvandring, des mere vil analfabeternes tal stige. Og hvorfor skulle det bekymre i de miljøer, hvorfra de nul-skolede kommer? De får jo under alle omstændigheder alt betalt.

LÆS OGSÅ:  Verden lige nu, som jeg ser den

Hvis nogen havde sat næsen op efter en klar besked om, at nu skal det være slut med muslimsk indvandring, og at vi må smække kassen i for de titusinder, der ikke vil have med Danmark og dansk kultur at gøre, blev de slemt skuffede. Landet kører sin skæve gang og bliver ved, så længe Folketinget beholder sin nuværende sammensætning.

Regeringens filosofi er, at islamiseringen forsvinder, hvis man undlader et tale om den. Til gengæld taler den ustandseligt om klimaet, som også blev åbningstalens hovednummer. Nu skal der pumpes yderligere milliarder ud, så vi kan nå “de grønne mål”, og det bliver aldrig nok.

Regeringens klimafokus vækker begejstring hos alle Folketingets partier. De er i hvert fald alle sammen med i den netop indgåede klimaaftale for landbruget. Pyt så med, at klima og miljø blandes sammen i en pærevælling, for det er der ingen, som opdager.

For Folketingets skyld må man håbe, at det kommende år byder på mange tornadoer, oversvømmelser, jordskælv, skovbrande og vulkanudbrud – som skyldes, at folk spiser kød. Ellers må de snart finde på noget andet at underholde befolkningen med.