AAU Esbjerg styrker branche i vækst med ny uddannelse i bioprocesteknologi

Aalborg Universitet i Esbjerg er fra sommeren 2020 klar til at udbyde en helt ny kandidatuddannelse i bioprocesteknologi – eller på engelsk bioengineering. Åbningen af uddannelsen skal understøtte, at særligt regionens produktionsvirksomheder inden for fx life science-området får dækket behovet for kompetencer i fremtiden. Derudover er åbningen af uddannelsen en del af en større strategisk udvikling af AAU’s campus i Esbjerg, hvor der i stigende grad skal fokuseres på de i forvejen meget stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer inden for bioteknologi og energi.

– Regionen står over for en udfordring i forhold til at fastholde og tiltrække ingeniører til virksomhederne i området. Derfor er jeg enormt glad for, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse er enig med os i, at vi med en uddannelse i bioprocesteknologi kan være med til at dække det fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft til en branche i vækst, siger Olav Geil, der er prodekan for uddannelse på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på AAU.

Kandidater i bioprocesteknologi vil blandt andet kunne styrke og udvikle virksomheder bredt inden for life science-området. Et område, der af Erhvervsministeriet vurderes til at ville opleve en stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Life Science omfatter blandt andet bioenergi, bioteknologi, farma, foder, fødevarer, samt øvrige brancher, hvor blandt andet bæredygtighed er et vigtigt element.

LÆS OGSÅ:  To bandefolk anholdt

– Når vi ser ind i de brancher, som bioprocesteknologi-uddannelsen kommer til at uddanne kandidater til, er det områder, hvor vi desuden ser en større andel af kvinder på arbejdspladserne end i andre ingeniørfag. Derfor håber jeg også, at vi kommer til at opleve en større andel af ansøgninger fra kvinder, end vi traditionelt oplever på vores uddannelser i Esbjerg, siger Olav Geil. 

Del af strategisk udvikling af AAU Esbjerg

Gennem det seneste år har AAU Esbjerg gennemgået en strategisk udviklingsproces. Uddannelsen i bioprocesteknologi er et led i den proces, hvor det er et strategisk fokus at udvikle de stærke faglige miljøer inden for bioteknologi og energi.

– Vi er rigtig stærke inden for både bioteknologi og energi i Esbjerg, og gennem de seneste år har vi trukket store bevillinger hjem til disse forskningsområder. Med den nye uddannelse kommer nu til at styrke den position yderligere, siger Olav Geil.

Uddannelsen i bioprocesteknologi vil desuden understøtte eksisterende uddannelser på AAU Esbjerg, fordi den giver studerende nye muligheder for at specialisere sig.