Afkristnet Danmark afviser kristne asylfamilier

Afviste asylfamilier, der nægter at rejse hjem, er blevet flyttet fra det stærkt kritiserede udrejsecenter Sjælsmark til et nyt udrejsecenter i Avnstrup i Lejre Kommune. Ifølge Berlingske er flere af de afviste familier bange for at rejse tilbage til deres muslimske hjemlande, fordi de er kristne.

Mens Danmark således afviser mennesker, der forfølges på grund af deres kristne tro, har de skiftende danske regeringer ikke haft noget problem med at give asyl til de ca. 320.000 muslimer, som klumpes sammen i parallelsamfundene, og som er overrepræsenterede i kriminalitets- og arbejdsløshedsstatistikkerne.

De islam-venlige danske medier er ikke overraskende ligeglade med de kristne, som mere end nogen anden religiøs gruppe forfølges, myrdes, voldtages, kidnappes og chikaneres over hele verden.

Bagtæppet for den danske ligegyldighed over for kristne er, at kristendommen generelt er på retræte i Danmark.

Mest grelt er det i København, hvor der er kommet mange muslimske indbyggere samtidig med, at ca. 9 ud af 10 dødsfald er blandt etnisk danske medlemmer af folkekirken. Man regner derfor med, at om få år er folkekirken i København ikke længere en flertalskirke.

Man kunne tro, at biskopper for en kristen, dansk kirke burde være en klar og tydelig røst og fordømme forfølgelse af kristne trosfæller ude i verden.

Danske biskopper ønsker dog ikke at tale om kristenforfølgelserne, der er særlig udbredt i muslimske lande. Og da de blev inviteret til en ny tænketank om netop denne forfølgelse, har de takket nej til at deltage.

Præsten Poul J. Stender har kommenteret det således i Kristeligt Dagblad: ”Biskopperne har ikke noget problem med at mene noget, når det handler om klima, sult og andre humanitære katastrofer. men når talen falder på kristenforfølgelser, klapper de i som østers”.

Der er to grunde til den danske ligegyldighed over for de forfulgte kristne.

For det første forstår de afkristnede danskere ikke, hvorfor de kristne ikke blot holder op med at tro, når de nu forfølges for det. Danskerne kan ikke sætte sig ind i, hvor stor en del af ens identitet, holdning og normer, religionen kan være.

For det andet mener mange danskere ikke, at der skal gøres forskel i asylbehandlingen på basis af religion, og at forfølgelse på grund af religiøs overbevisning bør indgå i kriterierne for tildeling af asyl i Danmark.

Og derfor sidder der så mange kristne i udrejsecentret i Avnstrup.

André Rossmann