Aktivistiske domstole beskytter kriminelle

Danmark tabte for nogle uger siden en sag ved EU-Domstolen om tyrkeres ret til familiesammenføring. Nederlaget var spektakulært, fordi dommen anfægter centrale dele af dansk udlændingepolitik, skriver prof. Ole. P. Kristensen i Berlingske.

Det er ikke nyt, at EU-Domstolen optræder aktivistisk og dermed undergraver den demokratiske legitimitet af EU-retten. Vi har et tilsvarende problem med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der ofte udvider og ændrer fortolkningen af menneskerettighederne, selvom de underliggende konventioner ikke er ændret.

Aktivistiske domstole indebærer et alvorligt angreb på fundamentale principper i et demokrati. De anfægter magtens tredeling mellem udøvende, lovgivende og dømmende magt. For den demokratiske legitimitet er det vigtigt, at domstolene ikke påtager sig den lovgivende magt ved en aktivistisk fortolkning af love og forfatning.

24NYT: Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg og EU-Domstolen fælder ofte domme, der går langt ud over, hvad der var tanken med de oprindelige bestemmelser.

Men det er ikke kun Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg og EU-Domstolen, der bedriver juridisk aktivisme. Herhjemme ser vi ofte eksempler på, at udenlandske seriekriminelle og rovmordere ikke kan udsendes, at folk på tålt ophold ikke kan sanktioneres, og at terrorister beskyttes, som var de lavet af glas.

Det danske Menneskerettighedsinstitut har påvist, at aktivistiske danske domstole udviser kriminelle udlændinge langt mindre end den europæiske menneskerettighedskonvention tillader. Dommerne i danske domstole tager således mere hensyn til de kriminelle end til ofrene.

Dommerne rekrutteres i vidt omfang via Justitsministeriet. I sine erindringer fortæller Danmarks største ekspert i indvandringsstatistik, professor P.C. Matthiessen, om, hvordan et ”uvilligt og trægt” Justitsministerium modarbejdede udviklingen af statistikken om indvandringen. De relevante medarbejdere heri var aldrig til stede og undlod at besvare henvendelser. Nogle beskylder DR for at huse røde lejesvende. Men det er tilsyneladende vand ved siden af Justitsministeriet.