Alarmklokkerne lyder højere og højere i EU

European Social Survey (ESS) er en forskerdrevet tværnational undersøgelse, der gennemføres hvert andet år. ESS måler befolkningens holdninger, opfattelser og adfærd i mere end 30 europæiske lande.

Den seneste ESS-undersøgelse burde få advarselslamperne i EU til at blinke rødt. Ca. 20 pct. af vælgerne i de enkelte lande støtter nemlig en Brexit-lignende udtræden af EU. Og ligeså mange er modstandere af en yderligere integration i EU.

EU kunne standse denne udvikling gennem øget lydhørhed over for vælgernes bekymringer og behov. EU’s top fortsætter imidlertid med betonagtigt at ignorere borgerne, som gang på gang støder ind i en konserverende modstandsmur i Bruxelles. Læs mere her.

Kommentarer