Almisser til danskerne, 36 mia. til indvandrerne

Samtlige medier beretter, at Socialdemokratiet, De Radikale, Enhedslisten, SF og Alternativet er blevet enige om en aftale om næste års finanslov. Der sættes penge til flere områder, herunder:

  • Minimumsnormeringer i daginstitutionerne: 500 mio. kr. i 2020, 1,6 mia. kr. over 5 år
  • Folkeskolen: 275 mio. i 2020, stigende til 800 mio. kr. i 2023
  • Psykiatrien: 600 mio. kr.
  • Anklagemyndigheden: 50 mio. kr.

Finansloven skønnes at resultere i en samlet regning til danskerne på ca. 3,5 mia. kr. fordelt over 3-5 år.

De 3,5 mia. kr. er rene almisser, når de sammenholdes med de 36 mia. kr. netto, som regeringen HVERT ÅR pumper i den mislykkede integration af de muslimske indvandrere.

Det kan derfor ikke undre, at mange danskere føler, at politikernes solidaritet med almindelige borgere er væk, og at politikerne mest er optaget af at hjælpe alle andre end dem.

 

Kommentarer