Alternativet gør grin med demokratiet


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

3000 mindre i antal børn i hovedstadens daginstitutioner, måtte medføre nedskæringer i antallet af institutionspladser. Kommunen skal selvfølgelig hellere bruge pengene på ansættelse af gode pædagoger fremfor at smide penge ud til tomgangsleje og tomme institutionspladser. Men, Alternativet i Københavns børne- og ungeudvalg, valgte at kæmpe for, at samtlige de nuværende pladser skulle bevares og finansieres, uanset ændrede børnetal. De var så utilfreds med nedskæringer, at de, i udvalget, ikke alene stemte imod, men også standsede sagen, hvilket vil sige, at de indbragte den endelige afgørelse og afstemning til møde i Borgerrepræsentationen. Det er en demokratisk rettighed, som man selvfølgelig gerne må benytte sig af.
Gør grin med demokratiet og med forældre og børn
Da sagen imidlertid kom i Borgerrepræsentationen den 25. juni om morgenen, var forventningen derfor, at Alternativet ville kæmpe videre for sit synspunkt. Det modsatte blev tilfældet. Alternativet stemte i Borgerrepræsentationen stik m o d s a t hvad de havde stemt i udvalget. Men, hvorfor pokker havde de så standset sagen ? Jeg synes faktisk, at det er at holde forældre og børn for nar. Men, det giver opmærksomhed og presse og det har tilsyneladende været Alternativets hovedmotiv, men det er at gøre grin med demokratiet. Det må også siges, at det var usædvanligt, at et parti er så holdningsløs. Stemme et i udvalget og stemme modsat i Borgerrepræsentationen. Det er noget som i den grad bidrager til politikerkeden.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)