Amerikanske tilstande: Sådan vinder man et valg

Påstandene om svindel under sidste års præsidentvalg er gentagne gange blevet afvist som vilde konspirationsteorier. Bliver man ved med at fremsætte dem, risikerer man at blive slettet på de sociale medier og hængt ud i offentligheden.

Myndighedernes logik er enkel: De har for længst meddelt, at alt gik lovligt til, og at enhver, der sår tvivl, derfor er en løgner. Sådan var det også i Stalin-tiden, da det var kutyme at føreren fik 100 pct. af stemmerne, hvis ikke flere. Og det var livsfarligt at give udtryk for noget andet

Magthavernes problem er, at en betragtelig del af den amerikanske befolkning – trods de demokratisk-styrede mediers besværgelser – stadig ikke tror, at valget var fair. Det samme gælder flere respektable og normalt nøjeregnende nyhedskanaler som Fox News og The Epoch Times. Men nu begynder endog den venstredrejede avis, Atlanta Journal-Constitution at vakle og bekræfter, at hundreder af stemmesedler i Georgia ulovligt blev kopieret og medtalt i optællingen.

Det er ildevarslande i en stat, som Biden vandt med under 13.000 stemmer. Det samme gælder i Arizona, hvor han vandt med ca. 10.500.

Man behøver ikke at svindle overalt. Man skal koncentrere sig om ét valgdistrikt (et county) med mange vælgere, og som styres af venner. Det gælder bl.a. Fulton County i Georgia og Maricopa County i Arizona. Begge steder vokser tvivlen om, at valget gik rigtigt for sig.

Som en af USA’s mest hårdtslående journalister, Tucker Carlson fra Fox News, i onsdags bemærkede: “Man kan ikke have et demokrati, hvis offentligheden ikke tror på valgresultatet.”

Tucker Carlson nævnte adskillige bekymrende tildragelser, bl.a. at ukendte gerningsmænd på uforklarlig vis havde skaffet sig afgang til et topsikret varehus i Fulton County, hvor over 140.000 brevstemmer blev opbevaret. Hvad skulle de der?

Der bliver også sået tvivl om optællingen. I flere tilfælde blev stemmer på Trump optalt som stemmer på Biden, og en borgerorganisation ned navn Voter GA, har påvist, at 35.000 stemmer i Fulton County blev afgivet at folk, havde forladt countiet og derfor ikke havde ret til at stemme der.

Republikanske ledere i Arizona forlanger omvalg som følge af de konstaterede uregelmæssigheder.

Måske har demokraterne ret. Måske foregik valget efter bogen, men hvorfor kæmper de så med næb og klør for at forhindre, at nogen får adgang til stemmesedlerne?

Og hvorfor har det amerikanske justitsministerium lagt sag an mod Georgia, hvis forbrydelse består i at have vedtaget en lov, der kræver, at vælgerne legitimerer sig?

Biden-administrationen kalder loven et forsøg på at undertrykke minoriteter og derfor udtryk for racisme.

Vi har lignende regler i Danmark. De er endnu ikke blevet anfægtet af venstrefløjen og De Radikale, men det må vel komme, hvis deres amerikanske venner får held med deres antiracistiske manøvrer.