Angst og alkoholmisbrug – sådan hænger de sammen

Angst og alkoholmisbrug er to lidelser der desværre rammer mange danskere. Selvom ikke alle angstramte har problemer med alkohol, er der overlap mellem folk der lider af angst og folk der har et alkoholmisbrug viser nye tal. Det er derfor vigtigt at forstå sammenhængen mellem disse og hvad det har af konsekvenser for blandt andet behandlingen af de to grupper.

Angst og alkohol i Danmark

Angst er en af de mest udbredte psykiske lidelser i Danmark. Det er svært at få præcise tal på hvor mange danskere der lider af angst, men psykiatrifonden anslår, at der er tale om cirka 12% af alle voksne, hvilket svarer til omkring 400.000 personer. Angst rammer på tværs af køn, alder og social klasse, og selvom den ikke rammer ens i alle grupper, går ingen gruppe fri for angst.

Også alkoholmisbrug er et problem for mange danskere. Sundhedsstyrelsen anslår at cirka 140.000 danskere er afhængige af alkohol, og endnu flere – omkring ti procent – drikker mere end sundhedsstyrelsen anbefaler. Der er dog fremskridt at spore, og stigmaet omkring alkoholmisbrug er ikke som det var engang. Mange er mere åbne omkring problemerne, og i denne sammenhæng er det er også værd at snakke om sammenhængen mellem angst og alkohol.

Hvorfor kan angst medføre alkoholproblemer?

Angst er meget kort fortalt en psykisk lidelse, hvor man typisk bekymrer sig så meget at man har svært ved at føle glæde. Angst strækker sig over længere tid, og der skelnes mellem angst og fobi, hvor fobi knytter sig til bestemt situationer – højder, slanger, flyvning etc. Angst kan udover negative tanker, kobles til fysiske symptomer hjertebanken og spænding i musklerne.

Angst kan føre til alkoholmisbrug, da alkohol ofte kan virke dulmende på symptomerne – både de psykiske og de fysiske. Det er ikke nødvendigvis alle med angst der udvikler problemer med alkohol, men det er heller ikke unormalt at man gør. Det er heller ikke kun alkohol, personer med angst kan udvikle et problematisk forhold til. Medicin og stoffer kan også være midler der kan misbruges, men alkoholen har det desværre med at virke særligt godt på angstsymptomer. Desuden er adgangen til og prisen på alkohol medvirkende til, at det lige er dette personer med angst kan ende op med at misbruge.

Forskellige problemer, forskellige løsninger

Har man et alkoholmisbrug kan det ofte virke uoverskueligt at skulle hjælp til ens alkoholproblemer. Dette bliver ikke bedre hvis alkoholproblemet er relateret til angst – tværtimod. Angsten kan modvirke viljen til at ville søge behandling, og det kan være ekstra svært at opgive alkoholen hvis den har givet reel lindring mod angstsymptomerne. Derfor er det vigtigt at understrege at en alkoholbehandling aldrig kan stå alene, hvis man også har angst. I disse tilfælde er det vigtigt at man først og fremmest modtager behandling for angsten. Dette kan også hjælpe en med at få styr på sit alkoholindtag.

Det er også vigtigt at understrege at alkoholbehandling ikke er én ting. Der er mange muligheder alt efter hvor omfattende ens alkoholmisbrug er. For eksempel kan angstbehandling som sagt i sig selv hjælpe på ens alkoholmisbrug. Det kan dog være et godt supplement at få hjælp til at lære at begrænse sit alkoholindtag.

Er man typen der primært har et alkoholproblem når angsten for alvor rammer, kan en alkoholbehandling uden indlæggelse (ambulant) være hjælpsom. Her bliver man ikke indlagt, men kommer til samtaler der kan hjælpe en med at begrænse sit alkoholforbrug. At gå i behandling for alkohol er heller ikke ens betydende med at man må stoppe helt med at drikke alkohol. Mange kan lære at få indtaget af alkohol ned på et forsvarligt niveau så der ikke længere er tale om et alkoholmisbrug, særligt hvis dette kombineres med angstbehandling.