Antisemitisme i Danmarks forskermiljø

En række Mellemøst-forskere har den 25. maj offentliggjort en erklæring, der opfordrer til boykot af Israel. Det, der ikke er forståeligt, er, at skatteyderfinansierede forskere, hvis opgave er at give offentligheden en saglig indføring i Mellemøst-konfliktens årsager og konsekvenser for Danmark, bliver akademiske partisaner, der kæmper for den ene af de to krigsførende parter, nemlig palæstinenserne, skriver Hanna Ziadeh i Berlingske.

”Det selvsamme akademiske miljø har ellers aldrig før samlet sig om at fordømme langt værre krig eller forbrydelser, som har præget deres mellemøstlige forskningsområde.

Den værste konflikt i Mellemøsten i dag er ikke Israel-Palæstina, men krigen i Yemen. Hvad skyldes den akademiske ligegyldighed? Den forklaring, der konsekvent gives for den specielle opmærksomhed, Palæstina får, og for den skærpede Israel-kritik, er, at Israel er Vestens allierede og dermed ligger der en særlig forpligtigelse til at føre kritikken.

Krigen i Yemen føres på sjette år af Saudi-Arabien, Vestens vigtigste arabiske allierede. Ikke desto mindre har de aktivistiske mellemøstforskere aldrig følt sig kaldet til samlet at skrive en offentlig opfordring til os eller til politikerne om at boykotte Saudi-Arabien. De vil hellere ofre deres højtbesungne faglighed for at tilslutte sig anti-Israel hylekoret”.