Antisemitismen er stadig udbredt – muslimske lande indtager 1. pladsen


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Den palæstinensiske stormufti Amin al Husseini i selskab med Adolf Hitler. Jødehadet hos ledende muslimer er ikke just noget nyt.

I 1896 offentliggjorde den østrigske journalist og forfatter Theodor Herzl opsatsen ”Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage“ (Den jødiske stat. Et forsøg på en moderne løsning på det jødiske problem). Løsningen var for Herzl de forfulgte og undertrykte jøders genvinding af deres indre og ydre frihed gennem oprettelsen af en egen stat. Året efter, i januar 1897, modnedes så planen om at indkalde til en „Allgemeiner Zionistencongress“.

Af klummeskribent Sven Hakon Rossel – forfatter og professor.

For nøjagtig 120 år siden, den 27. august 1897, fandt denne sted i Basel under Herzls ledelse. Hermed blev grundstenen lagt til den kommende israelske stat – en drøm var således født. Og resten er naturligvis historie: Balfour-deklarationen i 1917 med dens støtte til oprettelsen af en jødisk nationalstat, Folkeforbundets mandat til Storbritannien i 1922 om at undersøge etableringen af en sådan og endelig oprettelsen af staten Israel i 1948. 

Sven Hakon Rossel er professor i nyere skandinavisk litteratur og forfatter til mere end 50 bøger. S. H. Rossel er fast klummeskribent på 24NYT og skriver om udenrigspolitik, kulturpolitik, EU og det monstrum, der hedder “political correctness”.

Hermed skulle man tro, at jødernes kamp var vundet. Men dette er tragisk nok ikke tilfældet. For hvad der ikke er lykkedes var at få korrigeret og fjernet fordommene og/eller hadet mod jøderne som en samlet gruppe. Antisemitismen, der siden middelalderen har hjemsøgt vores verden, fik som bekendt sit mest ekstreme udtryk, da nazisternes forsøgte på at myrde alle europæiske jøder under Holocaust.

Men denne antisemitisme forsvandt ikke med 2. Verdenskrig. Jøder udsættes også i dag for hadefulde angreb rundt omkring i verden – ikke mindst fra muslimsk side. Eksemplerne er utallige og skal ikke gentages her, men gennemgående fremstilles jøderne som pengegriske, hævngerrige og blodtørstige og ikke mindst siden renæssancen har myten om, at jøderne forsøger at overtage verdensherredømmet, været udbredt.

I anledning af 120-års dagen for den første zionistkongres har den østrigske politolog og økonom Arno Tausch, docent ved universitetet i Innsbruck og gæsteprofessor ved Corvinus University i Budapest, forleden i den ledende østrigske avis Die Presse gjort opmærksom på den meningsmåling om den globale antisemitisme, som den amerikanske Anti-Defamation League (ADL), der kæmper mod enhver form for diskriminering og ærekrænkelse af jøder, foretog i 2014. Denne skal kommenteres og suppleres her.

I alt udspurgtes 53.100 tilfældigt valgte personer i 101 lande.

Disse skulle svare bekræftende eller benægtende på flg. udsagn: 1) Jøder er mere loyale mod Israel end mod det land, de lever i; 2) jøder har for stor magt i den internationale finansverden; 3) jøder har for meget kontrol over den verdenspolitiske scene; 4) jøder tror de er bedre end andre mennesker; 5) jøder har for meget kontrol over de globale medier; 6) jøder er ansvarlige for de fleste internationale krigshandlinger; 7) jøder har for meget magt over den internationale forretningsverden; 8) jøder bryder sig kun om, hvad der sker med andre jøder; 9) mennesker hader jøder pga. den måde disse opfører sig på; 10) jøder har for meget kontrol over den amerikanske regering; 11) jøder taler for meget om, hvad der skete med dem under Holocaust.

Resultatet af denne meningsmåling var en generel konstatering af, at antisemitismen har langt trangere kår i Nordeuropa end i Sydeuropa – men der må naturligvis huskes på, at meningsmålingen blev foretaget året før Europa for alvor blev overrumplet af den ukontrollerede indvandringsstrøm. Således udtrykte kun 4% af de adspurgte svenskere en antisemitiske holdning, i Danmark var det 9% – i øvrigt det samme tal som i USA – i Norge 14%, i Island 16% og i Finland 15%, mens gennemsnittet for Vesteuropa lå på 24% og antisemitismen topper i Grækenland med hele 69%. Også de østeuropæiske lande findes højere oppe på listen med en gennemsnitlig antisemitisk holdning på 34%.

Men alt blegner i forhold til Mellemøsten og Nordafrika. Her ser tallene således ud: i Tyrkiet udtrykker 69% af befolkningen en antisemitisk holdning, i Iran 56%, i Irak 92% og – hvilket næppe undrer – i Gaza og på Vestbredden 93%. Derimod er tallet for de afrikanske lande syd for Sahara på ”kun” 23%.

ADL foretog i 2015 en interessant opfølgende rundspørge blandt muslimske indbyggere i en række vesteuropæiske lande: Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien og her taler procenttallene deres eget chokerende sprog, hvorfor de da også stort set er blevet ignoreret af medierne. I Belgien er nemlig 68% af de adspurgte muslimer udpræget antisemitiske, fulgt af 62% i Spanien, 56% i Italien og Tyskland, 54% i Storbritannien og 49% i Frankrig.

Ud over denne markante, men næppe overraskende ”islamisering” af antisemitismen – man husker vel endnu, at den afsatte ægyptiske præsident, Mohamed Mursi, sammenlignede jøder med aber og svin og Irans regering med jævne mellemrum har udtrykt det fromme ønske om at udslette staten Israel fra jordens overflade – kan der også konstateres en stadig større politisk og økonomisk isolering af Israel.

Disse bestræbelser, der anføres af de arabiske lande godt hjulpet af FN, finder også støtte i Europa – Danmark er ingen undtagelse – og er et udtryk for den rene antisemitisme, selv om dette ofte benægtes.

I denne forbindelse citerer Arno Tausch en BBC World Service-undersøgelse fra 2014, hvor 24.542 personer i 24 lande er blevet spurgt om, hvilket land de så mest positivt på. Førstepladsen blev indtaget af Tyskland med en positiv scoring på 60% fulgt af Canada med 57% og Storbritannien med 56%, mens Israel indtog den fjerdelaveste plads med kun 24%; længere nede på listen fandtes kun Pakistan, Nordkorea og Iran.

Endvidere peger Tausch på andre undersøgelser, der viser, at det især er tilhængere af de europæiske venstreorienterede partier – i Danmark kender vi det fra Enhedslisten – der er kritiske over for Israel, de samme partier, der både er lunkne i deres hoældning til den islamistiske terror og samtidigt blot trækker på skulderen af den iranske atomoprustning.

Han påpeger også, at holdningen til Israel i dag faktisk er mere positiv i Indien, Kina og Rusland end i Europa, og at det ikke er helt hen i vejret, når de nykonservative kræfter i USA taler om et ”Eurabien”, når vores verdensdel kommer på tale. Denne betegnelse åbner for et perspektiv, der antyder et skæbnefællesskab mellem Europa og Israel, hvilket opfordrer til langt større solidaritet og i allerhøjeste grad er tankevækkende!

Men det kan knibe med en sådan solidaritet med det jødiske folk og staten Israel. Således var et større festarrangement planlagt i Basel i anledning af jubilæumsdagen for den første zionistkongres her i august måned.

Israels ministerpræsident Benjamin Netanyahu skulle være festtaler, og det var ligeledes planlagt at indbyde USAs præsident Donald Trump som æresgæst. Men de lokale myndigheder trak i nødbremsen og brugte tidsmæssige problemer som undskyldning.

Mon ikke den sande grund er at finde andetsteds, f.eks. i en angst for demonstrationer fra de muslimske beboeres side, der gerne udarter voldeligt i pagt med koranens traditioner?

LÆS OGSÅ:  BINDEGALT! Udlænding halalslagter to geder i lejlighed

Skriv gerne din mening om klummen i kommentarfeltet herunder.

HUSK: 24NYT modtager IKKE mediestøtte. Du kan hjælpe os ved at tegne et abonnement på 1,- om dagen. Klik her. https://24nyt.dk/abonnement/

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb