….at følge med tiden

Debatindlæg på 24NYT er alene udtryk for forfatterens holdning.

Debatindlæg af Villi John Petersen

Hvad vil det sige, ”at følge med tiden”, som De Konservative og Venstre vil i kønsdebatten? Udtrykket siger i sig selv nærmest ingenting – eller mere præcist – det betyder, at man vil lade andre bestemme, hvad man mener. 

Fulgte man med tiden i 1930’erne, hvis man bekendte sig til de nye, potente ungdomsbevægelser fascismen, kommunismen, nazismen? Nej, man foretog et politisk, eksistentielt valg. 

Fulgte man med tiden i 1849, hvis man mente, at enevælden skulle afskaffes og folkestyret indføres? Nej, man foretog et selvstændigt politisk valg. 

”Tiden” er et meget reelt begreb, den går og går, men den mener ingenting, den har ingen holdning. Når man gør ”tiden” til, hvad man sprogligt kalder subjekt agens dvs. det handlende grundled, er man ude i Orwellsk farvand. I romanen ”1984” fra 1948 opfandt George Orwell, hvad han kaldte ”Nysprog”, der var et effektivt politisk styringsmiddel. 

Wikipedia: 

Orwell tilføjede et essay i form af et tillæg (skrevet i datid), hvori nysprogs grundlæggende principper forklares. Sproget er i høj grad baseret på engelsk, men det har et meget reduceret og forenklet ordforråd og grammatik. Det passer til Partiets totalitære styre, hvis formål er at gøre alle alternative måder at tænke på (tankeforbrydelse) eller tale på ved at fjerne alle ord og sætningskonstruktioner, som beskriver begreberne frihed, oprør etc. På nysprog kaldes engelsk for ’gammelsprog’. Det forventes, at gammelsprog er blevet fuldstændigt erstattet af nysprog inden 2050.”

LÆS OGSÅ:  Hykleri i verdensklasse!

Begreber som frivilligt valg af køn, wokeness (identitets- og racepolitisk begreb), Black Lives Matter mv. bør, hvis man ”vil følge tiden”, ikke debatteres, argumenteres og sagligt underbygges, men betragtes som et spørgsmål, der er endeligt afgjort for alle andre end gammelsprogede boomere, dvs. hvide ældre mænd, som derfor ikke skal deltage i samfundsdebatten, men trække sig tilbage og holde mund. 

Det må undre, at det nu er blevet til Konservativ- og Venstre-politik.