AUH med i forskningsprojekt om ny vaccine mod meningitis

Aarhus Universitetshospital, AUH, deltager i et internationalt forskningsprojekt om udvikling af ny vaccine mod en smitsom form for meningitis. Hospitalet skal varetage test af vaccinen hos børn i alderen 12 – 23 måneder

Forskningsprojektet, som Aarhus Universitetshospital er med i, skal teste en ny vaccine mod en smitsom form for meningitis. Vaccinen er rettet mod bakterier kaldet meningokokker, der kan forårsage alvorlig infektion ved spredning til blodet eller til hjernehinderne. Infektioner der i værste fald kan være dødelige, selv om der behandles med antibiotika. Hvert år rammes cirka 40 danskere af den smitsomme form for meningitis, og det er ofte børn og unge.

Testes på børn i region midt
Aarhus Universitetshospital er udvalgt som et af en række centre i Europa, der skal teste hvor godt vaccinen beskytter mod meningokok-bakterien sammenlignet med andre godkendte vacciner.

Overlæge på Aarhus Universitetshospitals afdeling for Børn og Unge, Mette Holm, udtaler om testen:

”Det er værdifuldt at undersøge effektiviteten af vaccinen på små børn, idet de netop kunne være målgruppe for vaccinen, og fordi deres immunforsvar er mere umodent end ældre børn og voksne. De børn, som andre steder i verden har deltaget i afprøvningen af vaccinen, har haft samme bivirkninger som ved andre almindelige vaccinationer. Det vil sige, at nogle får feber eller smerte, hævelse og rødme, hvor de stikkes. Men de fleste har ikke haft nogle bivirkninger.”

Den nye vaccine er allerede afprøvet internationalt på 7.000 personer i alle aldre. 1.500 af dem er børn i alderen 12 – 23 måneder.

To stik og en telefonsamtale
Deltagelse i forsøget indebærer to besøg på Aarhus Universitetshospital og en telefonsamtale. Besøgene foregår på udvalgte datoer, det er muligt at vælge imellem. Ved første besøg undersøges barnet af en børnelæge, får taget en blodprøve og bliver vaccineret. Otte dage efter vil forældrene blive ringet op og spurgt om reaktioner på vaccinen. Ved det andet besøg en måned efter får barnet taget endnu en blodprøve, og forsøget er slut.

Alle børn modtager en aktiv vaccine mod meningokokker, men vaccinen dækker ikke de samme undergrupper af bakterien. Af blodprøven vil det så fremgå, om vaccinationen får kroppen til at danne antistoffer mod den smitsomme meningokok-bakterie.

Der er plads til 50 børn i forsøget, og en række forældre i målgruppen modtager i disse dage information om at deltage i forsøget. Forældre som er interesserede, kan også ringe til projektsygeplejersken på 24 77 79 95 (hverdage kl. 9-15)

Meningitis og meningokoksygdom
Meningitis er en betændelse i de bløde hinder, der ligger rundt om hjernen. Betændelsen kan skyldes enten virus eller bakterier. I halvdelen af tilfældene skyldes betændelsen virus.

De klassiske symptomer på meningitis er feber, hovedpine, kvalme, opkastninger og et mørkerødt udslæt på huden.

Meningokoksygdom er en samlebetegnelse for meningitis og blodforgiftning (bakterier i blodet) med meningokokker.

Der vaccineres ikke mod meningokoksygdom i det danske børnevaccinationsprogram.

Ifølge Statens Seruminstitut er der i 2017 registreret 39 tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS). Der blev registreret mén hos otte patienter, mens fire døde som følge af MS, heraf tre yngre personer. Kilde: Statens Serum Institut

OM forskningsprojektet
Børn og Unge afd. og Infektionsmedicinsk afd. på Aarhus Universitetshospital, AUH, tester en ny vaccine mod bakterien meningokok.

Testen foregår på raske børn i alderen 12-23 måneder, hvor disse børn vaccineres mod meningitis med en nyudviklet vaccine, som sammenlignes med to på markedet eksisterende vacciner. Alle får en aktiv vaccine.

Forsøget er godkendt af den nationale videnskabsetiske komite og lægemiddelstyrelsen og foregår rent tidsmæssigt med opstart i september i år.

En række forældre med børn i den pågældende aldersgruppe kontaktes i disse dage, og interesserede forældre er også velkomne til at kontakte AUH. Det gøres på mail auh.afdelingq.kf@rm.dk eller ved at ringe på 24 77 79 95.