Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Lovgivning vs. debat

Udlændingedebatten kører med uformindsket styrke og volumenhøjde på 40. år. Fronterne bliver trukket tydeligere og tydeligere op mellem strammer- og slapper- partier. Men også internt i partierne er der korridor- og grupperingsdannelser på det område,

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Nutidens trojanske heste

Oldtidens store græske digterværker Iliaden og Odysseen er milestene i europæisk litteratur. Fortællingerne om den græske bystat Trojas udholdenhed og vilje til at modstå en græsk belejring over 10 år må betragtes som alle krigshistoriers moder.

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Medierne truer demokratiet

Tredelingen af magten mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt sikrer indretningen af de demokratiske processer, så hver af de 3 magtudøvelser holder hinanden i skak. Den lovgivende magt kan ændre på de lovgivningsmæssige

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Mobiliser højrefløjen

Man kan som nationalkonservativ undre sig såre over både danskernes, men også andre etniske vesteuropæeres tilbagelænede holdning, når det kommer til accept af den omsiggribende ikke-vestlige forandring, som pågår i vor generation af tid. Trods

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Sagen om IS-feltmadrasserne

Regeringen har et standpunkt indtil dens parlamentariske flertal kræver, at den indtager et nyt. Den røde rejekælling, Rosa Lunds, ensidige løben regeringen på dørene med den mellemøstlige fane lykkedes.  En ting er, at regeringen har måtte æde

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Venstrefløjens moralske kollaps

Intelligentsia rimer på venstre side af det politiske spektrum. Højrefløjen er langt bagud. Venstreorienterede tænkere, digtere, forfattere, skuespillere, musikere, undervisere, allehånde meningsdannere og politikere har kun haft en afgud. Vi taler ikke om afguden Svantevit,

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Overlever Dansk Folkeparti?

Vælgerne på den nationale højrefløj må kigge langt efter en forbrødring og samlet front på den politiske platform, hvor de befinder sig. Henholdsvis DF og NB står uforsonligt over for hinanden omkring markering af de

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Rigets tilstand

I USA er der tradition for, at præsidenten holder sin State of the Union-tale i Kongressen i januar hvert år. Her gør han op med nationens tilstand. Der er sikkert en meget god grund til,

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Så er der afgang – og så enkelt kunne det gøres

Forslag til folketingsbeslutning om hjemsendelse af syriske flygtninge Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at drage omsorg for at iværksætte hjemsendelse af de i Danmark boende syriske statsborgere, som har opnået asylstatus. Folketinget pålægger i

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Socialistisk Internationale og islam forener eder

Som national konservativ må man konstatere, at venstrefløjen trods Berlin-murens fald i 1989 dygtigt har forstået at fortsætte den ideologiske kamp for proletariatets diktatur som om ingenting var hændt. Mens østtyskere, tjekkoslovakker, ungarere og polakker

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: At tænke sig et Danmark

Tilbageblik på fortidens Danmark Når man som jeg har levet længe nok til at opleve et Danmark, der for 98 pct’s vedkommende kun bestod af danskere, et Danmark hvor politiske diskussioner drejede sig om marginaljord

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Revitaliser Europa

Hvad dækker overskriften? Overskriften alene vil formentlig udskille henved 90% af almindelige læsere, så jeg henvender mig til jer 10% tilbageblevne retfærdige, der mestrer det åndelige niveau, de af jer som ved, hvad der kendetegner

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Fagre nye verden

Verden i 2021 Patrioter i den vestlige verden er trykket i bund i forhold til mediedækning og indflydelse. De venstreorienterede medier styrer på alle påvirkningshylder opinionen nærmest til perfektion. Dygtigt forstår de at promovere de

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Hvem kortslutter hvad i USA?

Hvis man tror man kan køre et demokrati ved at tilsidesætte millioner af amerikaneres opfattelse af, at der er foregået valgsvindel, så kortslutter man demokratiet som styringsmekanisme. Mainstream-medier og politikere har brugt 4 år på

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Medieverdenens pølsefabrikker

Hvad er mainstreammedier? Mainstreammedier er en fælles betegnelse for de dominerende massemedier, det være sig de papirtrykte, de digitale, såvel på internettet, på landsdækkende tv, som i de radioudgaver, der udbydes. Mainstreammedierne er med deres