Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Hvor skørt kan universitetet blive?

Staten (skatteborgerne) finansierer som bekendt landets universiteter. Det må nødvendigvis indebære, at offentlige myndigheder og befolkningen i sidste ende skal have indsigt i universiteternes aktiviteter. Denne kendsgerning er ikke – og bør ikke være –

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: En vrimmel af topøkonomer

En vrimmel af såkaldte topøkonomer har i den seneste tid haft travlt med at forsyne offentligheden med deres tanker om konjunktursituationen, efter at regeringen og et bredt folketingsflertal smadrede samfundsøkonomien med coronanedlukningen, og man nu

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Ekspertvældet

Ekspert på det ene, ekspert på det andet. “Eksperter” flyder rundt i mediernes håndtering af den offentlige debat. 2500 professorer er Danmark nu forsynet med – excl. de pensionerede og de “adjungerede” – men mange

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Det skæve Danmark

Betegnelsen “det skæve Danmark” er et gængs debat-kneb. Det bruges som symbol for særlig velstand i Hovedstadsområdet, og i det hele taget i Nordsjælland, i forhold til landet mod vest.  Området er rigest, har de

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Hvor kan der spares? Sæt skatten ned

Økonomien skrumper. Resultatet af coronakrisen bliver et økonomisk tilbageslag. Mange virksomheder har haft store tab, der slet ikke udlignes gennem vedtagne støtteordninger. Et ukendt antal selvstændige og ansatte har mistet økonomisk fodfæste. At krisen er

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Den store stat er farlig

Før i tiden var det normalt, at regeringer og Folketingets partier ledsagede deres lovforslag og politiske ønsker med beregninger eller i det mindste et overslag over de forventede samfundsøkonomiske konsekvenser. Det gjaldt også forslag på

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Den helt skæve klimadebat

Paven meddelte for nylig, at COVID-19 er naturens reaktion på klimakrisen. Paven må jo vide det, han kender sandheden, har givetvis fået den fortalt af ærkeenglen Gabriel eller direkte af Jesus. Et absolut lavmål i

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Hvor meget skal Vesten udvandes?

Internationalt samarbejde er en positiv ting gennem politik, videnskab, handel og kulturelle udvekslinger. I så henseende er det dog et voksende problem, at en del af organiseringen heraf er blevet til politisk-bureaukratiske komplekser, med mange

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Verdens undergang

Verdens – i det mindste menneskehedens – undergang har altid været et solidt tema. Jesus Kristus vil jo eksempelvis komme igen på den “yderste” dag og dømme levende og døde.  Det er Folkekirkens opfattelse. Allah

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Enøjede topøkonomer

“Topøkonomers” klimaforslag: “Danmark kan omstilles enkelt, effektivt og billigt”, hedder det opmuntrende (på journalistisk vel, hvad der kaldes “jublende”) i klima-alarmist-avisen Berlingske. Der er tale om en rapport fra Small Great Nation-initiativet, som beror på

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Demokratiet bør diskuteres

Politikere nyder ikke megen anseelse. Sammen med journalister ligger de nogenlunde i bunden ved meningsundersøgelser om den slags. Det har foruroliget den såkaldte Demokratikommission, nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd. Det er også en kendsgerning, at

Steen Leth jeppesen
Klummer

Vismændenes fald

Udflytningen af statsinstitutioner er et uigennemtænkt, populistisk projekt. Man har som bekendt især udflyttet diverse institutioner med administrative opgaver og forventer så, at de ellers præsterer som hidtil, selv om kvalificerede medarbejdere i mange tilfælde

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Træd varsomt i debatten

Der er meget, vi (helst) ikke må, hvis vi på “seriøs” vis vil deltage i den offentlige debat.  Ikke at det er kriminaliseret og ulovligt. Men på den måde, at bestemte meningstilkendegivelser anses for uanstændige,