Badeklub vinder handicappris

Rammerne i samfundet er ikke altid indrettet til, at alle kan være med på lige vilkår. Men i Badeklubben Lynæs Havnebad har man gjort så et stort arbejde for at gøre klubben handicapvenlig, at det torsdag udløste årets Pris for Lige Muligheder i Halsnæs Kommune.

Badeklubben har blandt andet søgt fondsmidler, så der både er en personlift og en kørestol til rådighed. Saunaen er blevet indrettet, så kørestole også kan komme ind. Og så vægter klubben fællesskabet, så der altid er en støttende hånd, hvis nogen har brug for hjælp til at komme ned i eller op af fjordens vand.

”Prisen for Lige Muligheder husker os på, at alle skal og kan være med. Badeklubben er et eksempel på, at med relativt få justeringer bliver det muligt at favne flere i klubbens fællesskab. Dét er Lige Muligheder, der gør en forskel for den enkelte og er til glæde for alle,” pointerer borgmester Steffen Jensen.

Prisen for Lige Muligheder uddeles en gang om året på vegne af Handicaprådet i Halsnæs Kommune. Rådets formand, Anna Marie Knudsen, glæder sig over, at foreningslivet også er opmærksomme på at skabe gode vilkår for personer, der på den ene eller anden måde har nedsat funktionsevne.

”Mennesker med handicap har et lige så stort ønske om at kunne leve et aktivt fritidsliv som alle andre, men rammerne spænder nogle gange ben for det ønske. Derfor har det stor betydning, når en forening som Badeklubben Lynæs Havnebad gør en indsats, så også gangbesværede badegæster kan få en dejlig oplevelse og være med i det fællesskab, som en klub tilbyder,” siger Anna Marie Knudsen.

Prisen for Lige Muligheder bliver normalt uddelt på FN’s handicapdag 3. december. På grund af coronasituationen blev årets uddeling dog udskudt til januar og afholdt under hensyn til de gældende restriktioner.

Har man idéer til, hvem der skal have prisen næste gang, kan man allerede nu indstille mulige kandidater til Handicaprådet i Halsnæs.