Bandemedlem får 4 år og 6 måneders fængselsstraf for forsøg på våbenbesiddelse

En 23-årig mand med tilknytning til bandegrupperingen Brothas blev i dag ved Retten på Frederiksberg idømt 4 år og 6 måneders fængsel for at have forsøgt at besidde en pistol uden ammunition som led i den verserende bandekonflikt.

Den 4. november 2017 forsøgte bandemedlemmet at afhente en pistol på Bispebjerg Hospitals område. Politiet havde imidlertid fjernet pistolen, og manden blev anholdt.

Retten på Frederiksberg lagde til grund, at tiltalte var tilknyttet bandegrupperingen Brothas, og at forsøget på besiddelse af våbnet var sket som led i den verserende bandekonflikt. Retten dømte derefter efter straffelovens § 81a, der giver mulighed for at forhøje straffen med indtil det dobbelte for besiddelse af skydevåben under en væbnet bandekonflikt.

Den 23-årige mand blev samtidig udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

”Retten har i dag sendt endnu et klart signal om, at samfundet ikke accepterer samfundsundergravende bandekriminalitet, hvor våben er ude i det det offentlige rum. Dommen er i tråd med den seneste praksis, hvor personer der deltager i voldelige konflikter får forhøjet straf ved besiddelse af skydevåben. Derfor er jeg også meget tilfreds med dommen i dag.” udtaler anklager Tanja Søderlund.

Tiltalte ankede dommen til Landsretten.