Banditter i magtpartierne holder sammen

Borgerne forventer, at private virksomheder, offentlige myndigheder og ikke mindst politikerne i Folketinget optræder som ansvarlige samfundsspillere og overholder ånden i lovgivningen frem for det formelle bogstav.

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, som er valgt for Venstre i Region Midtjylland, har som bekendt modtaget en donation på 100.000 kr. til sin valgkamp. Pengene blev doneret af fem virksomheder med samme anonyme ejer. Hver virksomhed har doneret 20.000 kr., som er bagatelgrænsen, hvor man ifølge loven ikke har pligt til at oplyse identiteten på bidragsyderen.

Der er intet ulovligt i fremgangsmåden i donationerne til Britt Bager, men der er tale om en smart finte i strid med ånden i loven om partistøtte. Det skriver Børsen.

I sit forsvar af Britt Bager har Løkke henholdt sig til, at reglerne er fulgt, og det er formelt korrekt. Ikke desto mindre er det ikke den slags finter, som Britt Bager har lavet, der er intentionen i loven om partistøtte.

Løkke kunne under debatten i Folketinget henvise til, at også Socialdemokratiet får partistøtte anonymt, f.eks. via forskellige afdelinger af fagforeningen 3F.

Socialdemokratiet er da også Løkkes og Bagers bedste venner i netop denne sag. De to magtpartier står sammen om at forsvare de nuværende regler, der giver mulighed for at omgå loven og modtage partistøtte anonymt. På trods af, at Europarådets antikorruptionsenhed Greco har kritiseret Danmark for ikke at stramme mere op og sikre mere lys på pengestrømmene i politik.