Bedre kontrol af udenlandske adresser i CVR

Det er ikke længere muligt at indtaste mangelfulde eller åbenlyst urigtige udenlandske adresser i virksomhedsregistreringsløsningerne på Virk.dk.

Ny intelligent digital løsning validerer nu adressen allerede under indtastningen.

I 2018 behandlede Erhvervsstyrelsen ca. 500 kontrolsager, som omhandlede mangelfulde udenlandske adresseoplysninger på registrerede ledelsesmedlemmer.

Nu tager styrelsen imidlertid en ny intelligent digital løsning i brug, som automatisk validerer udenlandske adresser over hele verden allerede under indtastningen på Virk.dk – helt ned til postkasseniveau. Dermed vil det fremover ikke være muligt at indtaste mangelfulde eller forkerte adresser i styrelsens registreringsløsninger.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Henning Steensig:

“Erhvervsstyrelsens nye automatiske validering er et eksempel på en digital løsning, som på flere måder hjælper:

  1. Vi hjælper ærlige virksomheder med at registrere sig korrekt,
  2. Både myndigheder og virksomheder undgår en masse bøvl med at finde frem til personer med mangelfulde adresseoplysninger,
  3. Og samtidig forhindrer vi folk med tvivlsomme motiver i at registrere sig under en åbenlyst urigtig udenlandsk adresse.”

Frem til nu har man ikke kunnet validere udenlandske adresser, når de indtastes i registreringsløsningerne på Virk.dk i forbindelse med registreringen af en virksomhed eller en person bosat uden for Danmark.

Derfor har man først på bagkant kunnet opdage mangelfulde eller decideret urigtige udenlandske adresser til stor gene for såvel offentlige som private virksomheder.

Ændringen er et led i en række forbedrede kontroller i Erhvervsstyrelsens indberetningssystemer, som introduceres løbende

Formålet med de nye kontroller er dels at forbedre kvaliteten af grunddata om virksomhederne, dels at hindre ulovligheder.