Befolkningsudskiftningen skrider planmæssigt frem

Af 270 børn, som sidste år blev født i Ishøj Kommune ved København, havde 182 en mor, som var indvandrer eller efterkommer, skriver Jyllands-Posten.

De fleste af de nyfødtes mødre havde oprindelse i et ikkevestligt land, og Ishøj er dermed den kommune i Danmark, hvor den største andel af levendefødte spædbørn fødes af en mor, der ikke har dansk oprindelse.

Også i andre hovedstadskommuner er der en høj andel af nyfødte af mødre med anden oprindelse end dansk. I Vallensbæk havde 58 pct. af kommunens nyfødte i 2018 en mor med en anden oprindelse, mens tallet for Høje-Taastrup Kommune var 53 pct. og i Brøndby 51 pct.

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)