BEREDSKABSMEDDELELSE

Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der udbrød kl. 1823 brand i en bygning på Kildegade 8 i Horsens. Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler fortsat kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.

Beboerne i området omkring Kildegade/Smedegade/Borgmesterbakken/Nørregade op i retning mod Nørretorvskal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte vagtlægen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Der udsendes en ny meddelelse snarest.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 2100

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.