Berlingske fornærmer danske jøder

En rapport fra EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder viste i 2018, at 34 pct. af 592 danske jøder i løbet af de seneste fem år har oplevet antisemitisme fra “formodet” muslimsk hold, skriver Berlingskes Troels Heeger i sin leder den 15. februar. I bemeldte EU-rapport vurderer 61 pct. af tilfældigt udvalgte danske respondenter, at antisemitismen i Danmark er øget i de fem forudgående år.

Stigende antisemitisme blandt ”muslimske danskere” (bemærk, at Berlingske opgraderer de herboende muslimer til ”muslimske danskere”) bygger imidlertid på mavefornemmelser og myter, for der mangler konkrete tal og dokumentation for en stigende antisemitisme blandt muslimerne i Danmark.

Og derfor er det udtryk for uansvarligt sjuskeri, mener Heeger, når Folketingets partier i en nylig udtalelse uden dokumentation peger på en voksende antisemitisme i islamistiske miljøer.

I sin forargelse over Folketingets ”uansvarlige sjuskeri” har Heeger fået flere ordførere til at trække i land og erkende, at de ikke har belæg for deres udtalelser om voksende antisemitisme blandt ”muslimske danskere”.

Heegers budskab til Berlingskes læsere er, at da omtalte EU-rapport baserer sig på subjektive fornemmelser, oplevelser og perceptioner og ikke på sager med politimæssig efterforskning og domfældelse, er det svært at konkludere, at problemerne med antisemitisme er voksende på dansk jord.

Vi skal for god orden skyld supplere det, som Heeger undlader at nævne, nemlig at ifølge den samme EU-rapport mener flertallet af de danske jøder, at regeringen ikke gør tilstrækkeligt for at bekæmpe antisemitismen, og at 80 pct. af jøderne vælger ikke at anmelde de groveste antisemitiske hændelser, fordi de frygter repressalier.

Det er logik for burhøns (men ikke for Heeger), at danske jøder undlader at anmelde antisemitiske hændelser af frygt for muslimske repressalier. De antisemitiske hændelser, der bliver anmeldt, er derfor toppen af isbjerget. ”De mange antisemitiske hændelser er selvfølgelig meget bekymrende. Og det er kun toppen af isbjerget, da der er et stort mørketal – og fordi det ikke omfatter ytringer på internet”, har Henri Goldstein, formand for Det Jødiske Samfund i Danmark, sagt til Berlingske.

Heeger er direkte uvederhæftig, idet han må være vidende om, at de aktuelle trusler mod danske jøder i langt mindre grad kommer fra højreradikale grupper end fra centrum-venstre politikere, venstrefløjen og muslimerne. ”Den klassiske højrefløjs-antisemitisme er den farligste, men den er mindst udbredt i Europa for øjeblikket”, oplyste Jair Melchior, overrabbiner for Det Jødiske Samfund i Danmark, for nylig over for Berlingske.

Terrortruslen i Danmark kommer først og fremmest fra den militante islamisme”, har den tidligere chef for PET, Jakob Scharf, sagt i et interview med Berlingske.

Heegers antijødiske slam dementeres i samme nummer af Berlingske af Hanna Ziadeh, som er halv libaneser og halv palæstinenser, ph.d. og rådgiver på Instituttet for Menneskerettigheder.

Hanna Ziadeh bekræfter det, som alle oplyste mennesker undtagen Heeger ved, nemlig at antisemitisme er fast inventar blandt muslimerne i Mellemøsten. Han skriver bl.a.:

Jødehadet blandt araberne er så udbredt, at det værste skældsord er at kalde en person »jahudi«, jøde. Jødehadet bliver dagligt legitimeret af politikere, meningsdannere og medierne ved at påstå, at jødehadet skyldes Israels undertrykkelse af palæstinenserne. Utallige er de gange, hvor jeg har set Hitlers ”Mein Kampf” og ”Zions Vises Protokoller” pryde boghandlernes vinduer i de fleste arabiske hovedstæder. Den udbredte opfattelse i den arabiske verden er, at det antisemitiske, konspiratoriske falsum ”Zions Vises Protokoller”, som påstår, at jøderne har en plan for at opnå verdens overherredømme, er et sandt værk”.

Hanna Ziadeh fortsætter: ”Den ledende institution inden for monitorering af antisemitisme, the Anti-Defamation League, viser, at 74 pct. af befolkninger i Mellemøsten nærer antisemitiske holdninger. Det er det højeste i verden. Meget af jødehadet i den arabisk-muslimske verden skyldes det udeblevne opgør med antisemitismen, som næsten hele verden gennemgik som følge af Holocaust. Det letteste er at argumentere, at de ovennævnte eksempler er anekdotiske og mangler ”videnskabeligt” belæg. Men det er ønsketænkning for de politisk korrekte”.

Og det er præcis det, den politisk korrekte Heeger gør i sin leder, idet han påstår, at EU’s rapporter om antisemitisme mangler ”videnskabeligt belæg og konkrete tal”.

Det uddyber Hanna Ziadeh således: ”Når argumenter om muslimsk antisemitisme ikke slår igennem i den danske debat, skyldes det, at der herhjemme er en tendens i at se på den muslimske indvandring, som noget, der er adskilt fra antisemitiske påvirkninger fra de mellemøstlige oprindelseslande”.

Man må undres over, at Berlingske bringer en leder, der både er en fornærmelse mod læsernes intelligens og danske jøder, på 5-års dagen for angrebet på synagogen i Krystalgade. Begået af en muslimsk antisemit – hvem ellers.

André Rossmann

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)