Berlingske: Jødehadet stiger ikke i Danmark

Ifølge Berlingske, der henviser til en undersøgelse foretaget af EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), stiger jødehadet hastigt i Europa – undtagen Danmark.

Undersøgelsens resultat er i lodret strid med den faktiske udvikling herhjemme. Det Jødiske Samfunds afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser (AKVAH) har nemlig i 2017 registreret 30 antisemitiske hændelser i Danmark fordelt på følgende kategorier: 1) Overfaldssituationer og fysisk chikane, 2) trusler, 3) antisemitiske ytringer og 4) anden chikane. Hændelserne fordeler sig på to tilfælde af overfaldssituationer og fysisk chikane, tre tilfælde af trusler, 24 tilfælde af antisemitiske ytringer og et tilfælde af anden chikane. De 30 registrerede antisemitiske hændelser i 2017 er otte hændelser flere end antallet af registrerede hændelser i 2016, der var på 22.

FRA’s undersøgelse viser bl.a., at 60 pct. af danskerne mener, at intolerancen over for muslimerne er et stort og presserende problem, mens kun 14 pct. mener, at antisemitismen er et problem.

At danskerne skulle betragte intolerancen over for muslimer som et stort og presserende problem harmonerer ikke med meningsmålinger, der viser, at 64 pct. af danskerne ønsker et stop for muslimsk indvandring.

Det harmonerer heller ikke med den fremherskende opfattelse af, at danske muslimer er et dybt problematisk etnisk pjalteproletariat – underuddannet, underbeskæftiget, underintegreret, overkriminelt og oversygeligt i såvel første, anden og tredje generation.