Biden skruer tiden tilbage til Obamas globalisme

Udenrigspolitisk har Donald Trumps politik været udtryk for realisme i stedet for aktiv interventionisme, hvor man udskifter regimer og søger at sprede liberalt demokrati. Trumps udenrigspolitiske kurs har skabt fredsaftaler i Mellemøsten, inddæmmet Iran og gjort Kina til den globale hovedmodstander. Og modsat sine forgængere har Trump ikke startet nye krige.

Biden ønsker derimod at vende tilbage til Obama-æraens udenrigspolitik, hvor det at være en del af den globalistiske klub er ensbetydende med en ærbødig multilateralisme, der sætter USA’s nationale interesser i anden række i forhold til de interesser, som en lang række allierede, partnere og internationale organisationer over hele verden måtte have. Begrebet ”udenrigspolitik, der tjener de nationale interesser” er ganske enkelt bandlyst hos den liberale udenrigspolitiske elite i Washington. Læs mere her.