BLUETOWNs fokuserede forretning i Indien og Afrika viser resultater

Fokus

I løbet af 2020 er BLUETOWNs omkostningsbase i København blevet halveret ved vækst i opgaverne og medarbejderstaben specielt i Indien og Ghana. Dette har været drevet af et ønske om større fokus på enkelte markeder og en generel reduceret omkostningsbase – og er et led i en samlet strategi, der medfører lavere samlede omkostninger i de kommende år, samtidig med at omsætningen vil fortsætte med at vokse. Dermed står BLUETOWN godt rustet til den planlagte skalering, som selskabets 2023 plan er baseret på, og som vil medføre et cash flow break even i løbet af 2023.

N. E. Nielsen, formand for BLUETOWNs bestyrelse udtaler:

– Fokuseringen af forretningen på en række enkeltprojekter i samarbejde med stærke partnere er vejen frem for BLUETOWN. Med en nu realistisk tilgang til den tid, det tager at få gennemført projekter i tredje verdens lande, en engageret global medarbejderkreds og et stærkt drive for at nå de opstillede mål, og en enig ejerkreds ser bestyrelsen en spændende fremtid de kommende år med fuld fokus på at skabe en rentabel forretning.

Vækst

Årsregnskabet, der blev godkendt på generalforsamlingen den 4. marts, viser en samlet omsætning på 17 millioner kroner – en stigning på 21 procent i forhold til forrige regnskabsår. Desuden kan virksomheden præsentere en positiv egenkapital som følge af kapitaludvidelsen, der blev gennemført i sommeren 2020.

Corona gav udfordringer i Indien

BLUETOWNs indiske datterselskab har haft et udfordrende år på baggrund af de hårde nedlukninger, der har været gennemført i Indien. Fokus i 2020 har derfor været at opretholde de igangværende projekter og fastholde samarbejdet med samarbejdspartnerne. Trods de gentagne nedlukninger sluttede året tilfredsstillende.

BLUETOWN forventer øget aktivitet i Indien i 2021, og har et interessant strategisk samarbejde med en stor industrispiller under udarbejdelse.

Samarbejdet med Microsoft i Ghana

BLUETOWN har i løbet af 2020 fortsat udrulningen af første fase af et større projekt, der i løbet af 2021 skal muliggøre internetadgang til 800.000 ghanesere, via 1200 installationer i 21 byer. Projektet sker i tæt samarbejde mellem BLUETOWN og Microsoft, der også medfinansierer det. I den forbindelse er de første aftaler om distribution af indhold til brugerne også blevet en realitet. BLUETOWN forventer, at udrulningen fortsætter i Ghana i de kommende år, ligesom der er fokus på nabolandene i området.

De kommende år

Peter Ib, BLUETOWNs CEO udtaler:

– Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at omdanne BLUETOWN til et aktieselskab, som et naturligt led i videreudviklingen af selskabet, ligesom det er et naturligt skridt i den fortsatte kapitalrejsning, der skal sikre skaleringen og dermed den planlagte positive drift i 2023.