Bør Dannebrog få fast plads på Københavns Rådhus?

Debatindlæg på 24NYT er alene udtryk for forfatterens holdning.

Cecilie Winther Kristensen.

Debatindlæg af Cecilie Winther Kristensen, kommunalvalgskandidat DF København.

Jeg har foreslået, at Dannebrog fremover får fast plads i Borgerrepræsentationens mødesal i Københavns Rådhus.

Et lands flagskikke vil altid være et synligt udtryk for en nations og dens befolknings politiske, religiøse, juridiske og nationale selvforståelse.

Det har været opmuntrende at se, at flere byråd landet over, har besluttet at flage med Dannebrog, senest har Tårnby byråd også bakket Dannebrog op.

Jeg synes, at Dannebrog så fint udtrykker sammenhold, og er et udtryk for demokrati, som vi alle hylder.

EM i fodbold har trukket politikken ud af flaget og gjort det til symbol for dansk fællesskab, håb og sammenhold. 2021 blev året hvor Dannebrog atter samlede hele folket.

Derfor, til August mødet på Borgerrepræsentationen vil vi i Dansk Folkeparti foreslå, om Dannebrog permanent skal være til syne i mødesalen.