Børsen skaber en illusion af succesfuld integration


I sektionen “24NYT Kommenterer” bringer vi kommentarer til nyheder og indlæg, som de etablerede medier har bragt, og som 24NYT har et politisk ukorrekt syn på. 
 

Under stor fanfare og tykke overskrifter har Børsen den 23. april kunnet berette, at ”Flygtninge stormer ind på arbejdsmarkedet. Politisk mod har båret frugt: vi har knækket beskæftigelseskoden”. Begejstringen skyldes en opgørelse fra DA, der viser, at mens for to år siden var 28 pct. af flygtninge i arbejde efter tre år i Danmark, er 30,1 pct. af flygtninge i arbejde i dag efter to år i landet.

Eftersom småtterier fejres i lille Danmark som syvmileskridt, er regeringens og DA’s udlægning ikke andet end politisk spin, som skal skabe en illusion af succesfuld integration af flygtninge. Mens bemeldte stigning reelt er marginal, er der ifølge DA tale om en ”markant udvikling”. Hvad Børsens journalister undlader at nævne i deres artikler er lige så interessant som det, de skriver om. Lad os derfor levere lidt kontekst for at udfordre Børsens skønmaleri.

Stigningen i antallet af flygtninge i arbejde fra 28 pct. til 30,1 pct. dækker over ca. 2000 i beskæftigelse og 1300 under uddannelse. Samtidig har ca. 2700 nye flygtninge fået asyl i 2017. Familiesammenføringer og en høj fødselsrate vil få dette tal til at stige til mange tusinde om 10-20 år. Børsen oplyser intet om, hvor hurtigt den nuværende integrationsindsats kan sikre, at slutmålet om, at alle ikke-vestlige indvandrere skal kunne forsørge sig selv, bliver til virkelighed, hvis tilstrømningen af nye flygtninge og integrationen fortsætter i det nuværende tempo.

LÆS OGSÅ:  Fake news i Folketinget

Ifølge Børsen er 73 pct. af indvandrere på integrationsydelse jobparate, hvilket er en ”markant stigning”. Børsen glemmer at forklare, at de 3 pct. jobparate som følge af trepartsaftalen blev fra den ene dag til den anden til 51 pct. jobparate i 2017, og 73 pct. i 2018 grundet en smart administrativ manøvre, som man i den private sektor ville kalde regnskabspynt eller decideret regnskabsfusk. ”Man får ikke nødvendigvis flere i job ved at flytte dem over i gruppen af jobparate”, lød det dengang fra formanden for Socialrådgiverne, Majbrit Berlau.

Hvorom alting er, er tilstrømningen af flygtninge og migranter så markant, at det beskedne antal indvandrere, der kommer i ordinær beskæftigelse, er en dråbe i havet. Befolkningsprognoserne viser, at antallet af indvandrere på offentlig forsørgelse vi blive ved med at stige på trods af den integrationsindsats, der markedsføres som succes. Ifølge den seneste opgørelse fra Finansministeriet vil 173.000 ikke-vestlige indvandrere stå uden for arbejdsmarkedet i 2020.