Boganmeldelse af sociolog Ivan Dybdal: The History of Jihad: From Muhammad to ISIS

Boganmeldelse af sociolog Ivan Dybdal:

Robert Spencer. The History of Jihad: From Muhammad to ISIS (udgivet i USA 7. august 2018)

Historien om betydningen af krig og terror for udbredelsen af islam. 

Tidligere mente mange islamforskere, politikere og intellektuelle – også danske -, at islam var en fredelig religion, og at muslimsk terrorisme var noget forholdsvis nyt, der var forårsaget af dårlige økonomiske og politiske forhold. Især 9/11, terrorangrebet i USA den 11. september 2001, ændrede for mange den opfattelse.

Robert Spencer dokumenterer i sin bog, at islamisk terror er lige så gammel som islam og lige så gammel som islams profet, Muhammad, der sagde: “Jeg har sejret ved hjælp af terror”.

Robert Spencer har sat sig grundigt og videnskabeligt ind i sit emne og dokumenterer hele vejen igennem bogen konklusionerne med kildehenvisninger på bedste akademisk vis.

Selvom han er 100% amerikaner, har han en baggrund, der giver ham særlige forudsætninger, når det gælder islamforskning. Han læser og forstår det arabiske sprog som koranen og haditherne er skrevet på. I sin ungdom i 1990’erne tog han koranen med på ferie, mens kammeraterne medbragte datidens amerikanske bøger som ferielæsning.

Robert Spencer er græsk-ortodoks kristen ligesom hans forældre. Hans interesse for islam og koranen kommer af, at hans bedsteforældre som græsk-ortodokse kristne blev udvist af det osmanniske, muslimske imperium. De fik valget mellem at udvandre frivilligt eller konvertere til islam. Hans oldefar var mindre heldig. Han blev myrdet, fordi han var kristen.

Men for bedsteforældrene var det et tabu, som de aldrig talte om, selvom de savnede deres muslimske hjemland. Derfor ville Robert Spencer fra sin tidlige ungdom finde ud af, hvad det var i islam og koranen, der var årsagen til deres og hans egen skæbne.

Bogen går kronologisk frem og begynder med Muhammeds jihad 622-632.

I det følgende kommenteres kun nogle udpluk fra bogen, der er så mættet med fakta og historiske beskrivelser, at det vil blive for omfattende og uoverkommeligt at referere her. Bogen bør oversættes til dansk og læses af alle, der vil sætte sig ind i tingene, der har fået så stor betydning igen for os i det sekulariserede ’kulturkristne’ Vesten.

Robert Spencer nævner de ord, Muhammed sagde inden han døde og som kunne være hans gravskrift: ”Terror har bragt mig sejrene”. Et udsagn, som ifølge Spencer var en passende opsummering af hele hans karriere. Ordene er også fastslået i haditherne. Hadith er den vigtigste religiøse tekst i islam næst efter Koranen og benyttes til fastsættelse af regler og anbefalinger for korrekt livsførelse.

Ifølge Muhammeds lære er der kun er én gud og Muhammed er hans profet. Om de vantro, der dengang levede blandt de troende muslimer og havde begået ”fitna”, dvs. gudsfornægtelse, sagde han: ”Stræb og kæmp for Allah imod dem, der bekriger jer. Dræb dem, hvor I støder på dem og fordriv dem fra de steder, hvorfra de fordrev jer, men hvis de nedlægger deres våben, da er Allah tilgivende og barmhjertig”.

Det beskrives, hvordan Muhammed vendte sig mod jøderne i Medina. Han havde før levet i fred med dem, men han frygtede, at de ville forråde ham, og da Allah i en åbenbaring befalede ham at bryde sine aftaler, gjorde han det til sin lov: ”Hvis du frygter forræderi af et folk, så bryd aftalerne, der er indgået med dem, som en retfærdig handling. Allah kan ikke lide forrædere”. Her beskriver Spencer, hvordan Muhammed blodigt nedkæmpede dem, der troede på andre guder.

I denne kamp var det, ifølge en anden åbenbaring fra Allah som Muhammed fik, tilladt for muslimerne at tage sex-slaver. Der var ifølge den muslimske kriger Abu Sa’id al Khadri nogle ”fremragende arabiske kvinder” blandt de tilfangetagne. ”Vi havde lyst til dem, for vi led under fraværet af vore koner. Men samtidig skulle de helst ikke blive gravide, for samtidig ønskede vi at få løsepenge for dem. Så, som Abu Sa’id al Khadri sagde, besluttede vi at have samleje med dem, men vi brugte ’azl’ dvs. afbrudt samleje. Men Muhammed sagde, at det var ikke nødvendigt, for alle, der skal fødes indtil genopstandelsen, vil blive født. Undfangelse og fødsel var op til Allah at bestemme.

Kort efter Muhammeds død i 632 strømmede de arabiske hære ud over den arabiske halvø og Mellemøsten og erobrede med stor styrke folk og lande med en hidtil i historien uset hastighed. Der er mange teorier om, hvordan dette kunne ske, skriver Robert Spencer, men, som han skriver, er der ikke nogen tvivl om, at sejrene over datidens stormagter, det østromerske byzantinske rige og det Persiske rige i slutningen af det syvende århundrede, gav de muslimske erobrere et kæmpe imperium. Det Persiske rige blev totalt erobret og det østromerske rige blev reduceret betydeligt i størrelse og kom under en konstant belejring, som det befandt sig i de efterfølgende 700 år. Det er den periode muslimske lærde kalder islams gyldne periode. Det er stadig muslimernes ideal og det var bestemt ikke fredeligt.

Bogen beskriver videre de muslimske erobringer af det græske, kristne og jødiske Mellemøsten med indførelsen af islam med sværdet og omvendelse af de oprindelige indbyggere til islam og udbredelse af det arabiske sprog på bekostning af befolkningernes oprindelige sprog som f.eks. græsk.

Erobringerne af hele Mellemøsten, Ægypten og de øvrige nordafrikanske middelhavslande samt Spanien, Sicilien og Balkan og erobringerne af Indien og videre et stykke ind i Kina, gennemgås – vel at mærke sammen med detaljeret beskrivelse af de skiftende kalifaters tro og gerninger, som karakteriserede det hidtil største imperium, som i geografisk forstand var større end romerriget havde været.

Det er der, vi står i dag, hvor islam igen er trængt frem i vesten. Nogle mener som en berigelse -også demografisk – af vore kulturkristne lande i befolkningsmæssig tilbagegang, andre mener, at det på sigt kan betyde afslutningen på den vestlige verden, som vi kender den.

Her kommer Robert Spencers bog ”The History of Jihad: From Muhammad to ISIS” os til stor hjælp med forståelsen midt i det, der er blevet en hektisk politisk kamp om definitionen af årsagerne til de problemer, ingen kan nægte, at indvandringen har påført os.

Bombardier Press Books. Posthill Press New York. Nashville. Hardcover $17.70

Robert Spencer, Forfatter

Født: 27. februar 1962 (56 år)

Bopæl: USA

Uddannelse: University of North Carolina, Chapel Hill, hvor han studerede religion (religious studies) og tog en master (M.A.) i 1986.

I 2013 gav myndighederne i UK ham indrejseforbud (sammen med Pamela Geller), fordi ”de var kommet med udtalelser, der kunne føre til vold imellem befolkningsgrupper”.