Boganmeldelse: Babylon og udslettelsen af Cæsar, globaliseringen og den post-politiske ideologi

Teknokrati, ensretning …. mennesket over for globaliseringen

I sin essay viser Guilhem Golfin, hvordan globaliseringen tømmer politik for sin substans og er medvirkende til en dehumanisering af verden.

Hvad enten man føler ærbødighed eller væmmes ved det, så er globaliseringen almindeligvis beskrevet som et uundgåeligt fænomen, vi kan være for eller imod. Hvis det ikke længere er regeringen som står for den førte politik, ender vi så ikke der, hvor det er begivenhederne som regerer? Eller som Guilhem Golfin beskriver i sin essay, er det at fjerne politik selve essensen i globaliseringen, og med dette fjerner man også det menneskelige. For fjerner vi muligheden for at føre politik, risikerer vi at ende i en ny form for barbari med et radikalt tab af menneskets dømmekraft og mening med livet. Derfor må vi ikke resignere over for denne trussel.

Generelt betragter vi globaliseringen som et fænomen, der bare har at gøre med økonomi og pengeverdenen. Men her understreger Guilhem Golfin, at globaliseringen ikke kun dækker en politisk dimension i dens mest integrerede form, men også har en spirituel dimension. Det, som kommer i spil her, er sæder og skikke, livsanskuelse, syn på mennesket og den måde, vi har indrettet samfundet på. Selv om globaliseringen er af nyere dato, er den gået ind i en ny institutionel fase, det vil sige fra at være en vag størrelse under FN er den nu underlagt diverse internationale domstoles myndighed, ja et helt netværk af institutioner, hvis bestemmelser har forrang for staternes love med henblik på at favorisere globaliseringen. Dette ikke kun hvad angår samhandel, men også folkeret, idet der udstedes universelle regler, som pålægges alle uden skelen til kultur eller religion.

LÆS OGSÅ:  Boganmeldelse af sociolog Ivan Dybdal: The History of Jihad: From Muhammad to ISIS

Denne globalisering, som i sig selv er teknokratisk, fremmer i ekstrem grad tendensen til korruption i de demokratiske nationalstater. Regeringerne betragtes som rene administrationskontorer til skade for det at føre politik med henblik på at ekskludere, dele og separere. Den gamle logik om det fælles bedste som et ultimativt mål for politik er forsvundet til fordel for kravet om ensretning, som ufravigeligt er betingelsen for en effektiv styring af det globale.

Ikke alene er der tale om en økonomisk ensretning, men også ensretning af sæder og skikke. For at få globaliseringen til at påvirke en global population går ensretningen hovedsageligt ud på at udbrede den vestlige verdens aktuelle levevis på en anden måde. Ikke kun går den ud på at ødelægge selve betingelserne for at føre politik, men også om muligt at fornægte naturlovene til fordel for en konstruktivistisk relativisme, der skal gøre mennesket til et så medgørligt individ som muligt. Planen er med tålmodighed at få mennesket løsnet fra sine bånd til familie, land, kultur og religion. Ifølge Guilhem Golfin vil det nedbrudte, demoraliserede og atomiserede individ trin for trin ende der, hvor det kun er optaget af at tilfredsstille sin materielle sult.

Babylon og udslettelsen af Cæsar, globalisering og den post-politiske ideologi

For at slippe af med denne dehumanisering er det nødvendigt at omdefinere den politiske orden dvs. igen at lære, at politik er vejen til et godt liv. Huske at dette kun er muligt i et politisk samfund, som ikke er et simpelt konglomerat af udskiftelige individer, men et folk der er forenet i deres historie, kultur og fælles skæbne. Som Mathieu Bock-Coté siger i sit smukke forord, “knytte bånd til verdens diversitet”, dvs. bryde med denne perversion om kristen universalisme, som kun ønsker den menneskelige diversitet som en parentes i historien og ser foreningen af menneskehedens referenceramme som uundgåelig. At undslippe denne programmerede forarmelse er et stort forehavende, men det er imidlertid det eneste, som i fremtiden kan redde vores rigdom og menneskelighed.

LÆS OGSÅ:  Boganmeldelse af sociolog Ivan Dybdal: The History of Jihad: From Muhammad to ISIS

Éditions de l’Homme nouveau, 128 pages, 12 €.


Babylon og udslettelsen af Cæsar, globaliseringen og den post-politiske ideologi

Af Laurent Dandrieu.

4. november 2019 fra twitter og netavisen Valeurs actuelles.

Oprindelig fransk tekst Babylone et l’effacement de César, la mondialisation et l’idéologie post-politique.

Oversat af Bitten-Kirsti Nielsen.