Boris Johnson pønser på at indføre digital totalitarisme

Premierminister Boris Johnsons konservative regering vil inden årets udgang lancere en social kredit score-app i kinesisk stil, som vil overvåge briternes fødevareindkøb. De borgere, der følger myndighedernes anbefalinger vedrørende indkøb af sunde fødevarer som f.eks. frugt og grøntsager eller som dyrker motion, vil blive belønnet med “loyalitetspoint” i appen, som vil kunne omsættes til rabatter og andre økonomiske incitamenter. Læs mere her og her.

24NYT: I Kina har de kommunistiske myndigheder indført et socialt kreditsystem, der adfærdsregulerer borgerne gennem en kombination af omfattende overvågning, evaluering og motivering. Formålet med systemet er at tildele enhver borger en score baseret på adfærd. Det kan omfatte fartbøder, god eller dårlig opførsel, sociale problemer, digital adfærd, sunde eller usunde livsvaner, familiære forhold mv. Med andre ord alt, der kan registreres, og som kan bruges til at bedømme borgernes sociale rating. Har borgernes rating udviklet sig dårligt, kan staten afskære borgeren fra udvalgte rettigheder.

Det kinesiske system kan få det til at svimle for enhver, der forsøger at begribe perspektiverne ved de digitale spor, vi alle sætter, og potentialet for fuldkommen overvågning, både kommerciel og statslig, af alle borgeres liv ned i de allermindste detaljer. Også i Danmark har myndighederne gennemført forsøg på at sætte digital overvågning i system og bruge den aktivt over for borgerne. F.eks. har Gladsaxe Kommune arbejdet på at indføre en algoritme, som kunne overvåge alle kommunens borgere på adskillige parametre med det formål så tidligt som muligt at opspore problemfamilier, hvor børn lider overlast. Formålet var ædelt, men metoden næppe, og Gladsaxe var nødt til at stoppe projektet. I andre kommuner arbejder man med at samkøre data for ved hjælp af algoritmer at spotte problemborgere. I Horsens bl.a. for at opspore potentielle sociale bedragere.