BREAKING: Paludan i livsfare? Skal på Christiania – politiet og PET nægter at være til stede

I dag klokken 17.00 går partileder Rasmus Paludan en tur på Christiania med redaktør på Berlingske Tidende Simon Andersen. Efter det oplyste vil hverken Københavns Politi eller PET være til stede, hvorfor det muligvis bliver den sidste tur, som Rasmus Paludan nogensinde går. Sådan skriver Rasmus Paludan i en mail til 24NYT.

Gåturen starter på hjørnet af Bådsmandsstræde og Fredens Ark og derefter ad Fredens Ark, forbi Tinghuset, til højre ad Pusher Street og videre ud mod vandet via Fabriksområdet og Mælkebøtte og over broen til venstre ad Midtdyssen og videre ad Norddyssen.

Rasmus Paludan udtaler: “Både Københavns Politi og PET er forpligtet til at leve op til kravene i politilovens § 2, nr. 1 og nr. 2 om at beskytte mig og forebygge og afværge fare for min sikkerhed. For PET’s vedkommende fremgår denne pligt ydermere af PET-lovens § 1, stk. 1, nr. 6. Det er naturligvis trist for demokratiet, for Danmark og for danskerne, at politiet vælger at bryde loven, så jeg bliver dræbt. Staten har åbenbart ikke nogen magt på Christiania længere.”