Valgbarhedsnævnet nedlægges

24NYT kan i dag afsløre, at det såkaldte Valgbarhedsnævn nedlægges. Det oplyser kilder på Christiansborg.

Nævnet er i princippet et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i spørgsmål om fortabelse af valgbarhed for medlemmer af kommunale og regionale råd samt andre offentlige hverv, der er betinget af, at medlemmet er valgbar til et kommunalt eller regionalt råd.

Men nævnet har dog også været ramt af massiv kritik. Det er bl.a. sket efter afgørelser, hvor der efterfølgende er rejst mistanke om, at nævnet har forskelsbehandlet i sammenlignelige sager.

Eksempelvis blev Finn Rudaizky (DF) idømt en bøde i byretten for at udlevere fortrolige oplysninger (om terroristen Omar El-Hussein) til pressen. Herefter besluttede Valgbarhedsnævnet, at Rudaizky skulle udelukkes fra Region Hovedstaden og Borgerrepræsentationen.

Få måneder efter blev den socialdemokratiske politiker, Freddy Blak, dømt efter nøjagtig samme paragraf i Straffeloven. Men denne gang besluttede Valgbarhedsnævnet, at der ikke var grund til erklære politiken uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd.

24NYT har bedt Valgbarhedsnævnet kommenterer, hvad der lå til grunds beslutningen om ikke at erklære Freddy Blak for uværdig på samme måde som Rudaizky blev det.  I et svar til 24NYT, skriver nævnet at; “Valgbarhedsnævnets sekretariat efter fast praksis ikke kan give nærmere oplysninger om Valgbarhedsnævnets afgørelse.”

Ifølge 24NYTs oplysninger, så har der gennem sommeren været politiske forhandlinger på Christiansborg om nedlæggelse af  nævnet i sin nuværende form. Det har nu resulteret i en aftalen mellem regeringspartier, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

LÆS OGSÅ:  Brancheorganisation: Ny skatteaftale er et skridt på vejen

Indenrigsministen vil sandsynligvis senere i dag fortælle om nedlæggelsen valgbarhedsnævnet på et pressemøde