Bureaukrati kvæler frivilligheden

Kulturministeriets nye foreningsundersøgelse viser, at mange foreningsaktive og -frivillige føler sig presset af bureaukratiske byrder. Det er svært at hverve og fastholde frivillige og mange overvejer selv at stoppe pga. for meget administrativt arbejde. Vi har akut brug for at afbureaukratisere foreningslivet, mener DUFs formand, Christine Ravn Lund.

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd har længe efterlyst en politisk handling for at fjerne bureaukratiske byrder for foreningslivet. Nu har Kulturministeriet undersøgt bureaukratiet, som kan få foreningsfrivillige til at miste motivationen. Undersøgelsen blandt 2.470 foreningsfrivillige viser, at foreningerne oplever udfordringer med at hverve frivillige (73 pct.) og med at fastholde frivillige (50 pct.). Næsten halvdelen (46 pct.) af de foreningsaktive svarer, at de inden for det seneste år har gjort sig overvejelser om at stoppe som frivillige, og halvdelen (51 pct.) af dem begrunder svaret med ”for meget administrativt arbejde”.

”Det er meget alvorlige tal, der slår fast, at bureaukrati og papirarbejde er ved at kvæle frivilligheden i foreningslivet. Derfor har vi akut brug for at politikerne tager ansvar og fjerner de bureaukratiske benspænd fra vores frivillige ildsjæle. I foreningslivet skal vi bruge tid og energi på vores børn og unge – ikke kommunen eller banken,” udtaler Christine Ravn Lund, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd.

Nu skal politikerne i arbejdstøjet

Foreningerne oplever blandt andet bankbureaukrati, kommunale tilskudsregler og GDPR-regler som byrder i hverdagen. Derfor har DUF afholdt foreningsbesøg og turneret Christiansborg rundt med budskabet om, at politikerne skal mindske bureaukratiet for foreningerne, så det bliver nemmere og sjovere at være frivillig i foreningslivet.

LÆS OGSÅ:  Foreningsliv kan afhjælpe unges ensomhed

”Nu skal politikerne i arbejdstøjet. Det er mit klare indtryk, at alle de politiske partier på Christiansborg er villige til at tage hånd om problemet. Nu skal der handling bag de gode intentioner. For vi kan ikke holde til at frivillige stopper deres engagement på grund af papirarbejde og bureaukratisk bøvl,” siger Christine Ravn Lund, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd.

DUF har sammen med DIF, DGI, Dansk Firmaidræt og DFS været med til at udforme og udsende spørgeskemaundersøgelsen til lokalforeninger i hele landet.

Hovedresultater:

  • 73 pct. svarer, at de er ”helt enige” eller ”enige” i, at de i foreningen oplever udfordringer med at hverve frivillige. Halvdelen af respondenterne svarer, at de enten er ”helt enige” eller ”enige” i, at de oplever udfordringer med at fastholde frivillige.
  • 46 pct. af respondenterne svarer, at de inden for det seneste år har gjort sig overvejelser om at stoppe som frivillige. Respondenterne angiver en række årsager til, at de har overvejet at stoppe. 51 pct. angiver, at ”for meget administrativt arbejde” er en af årsagerne til, at de har overvejet at stoppe, og 39 pct. angiver ”manglende tid” som en af årsagerne.
  • 82 pct. af respondenterne svarer, at foreningen ikke har lønnet personale ansat til at udføre administrativt arbejde. Størstedelen af de frivillige bruger ugentligt mellem 0 og 5 timer på administrativt arbejde i foreningen.
  • Følgende regelsæt som byrdeskabende for foreningerne: Børneattestloven, varierende praksis ift. folkeoplysningsloven, bankers regler, GDPR, tilladelser i forbindelse med afholdelse af events, interne retningslinjer fra idrætsorganisationer, momslovgivning, våbenlovgivning, indsamlingsregler mv.
LÆS OGSÅ:  Virksomheder drukner i bureaukratisk bøvl

Om undersøgelsen

I alt har 2.470 respondenter gennemført spørgeskemaet. Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt via Dansk Ungdoms Fællesråd, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræt og Dansk Folkeoplysnings Samråd. Indsamlingen af svar er foregået i maj 2022 med frist for svar den 20. maj 2022. Spørgeskemaet var stilet til aktive i lokale foreninger under hovedorganisationerne, som har administrative opgaver i foreningen.