Danmarks udfordringer

Myten om den danske ligestilling (2023)

I den herskende nationale fortælling er ligestilling mellem kvinder og mænd en indiskutabel og grundlæggende dansk kerneværdi. Men den ligestilling, der er i Danmark, er kun på papiret og dermed blot en af de mange

Arbejdsmarkedet

Velfærdsstatens syge arbejdsmoral (2023)

Statsminister Mette Frederiksen har på Socialdemokratiets partikongres i september 2022 sagt, at det er den høje arbejdsmoral, der har skabt Danmarks velstand, og at hvis danskerne ikke holder fast i deres stærke arbejdsmoral, ja, så

Danmarks udfordringer

Myten om det lykkelige Danmark (2023)

Danskerne betragtes som et af de lykkeligste folk i verden. Det skyldes, at danskernes lykke beror på beskedne behov, minimale forventninger til livet og ingen drømme. Livet i Danmark bliver sjældent intenst og berusende, drømme

Danmarks udfordringer

Myten om den værdige danske ældrepleje (2023)

”Dansk ældrepleje i europæisk top. Danmark giver mere hjemmehjælp til flere ældre end andre europæiske lande. At sikre ældre borgere en god alderdom og en værdig ældrepleje er en grundsten i det danske velfærdssamfund. Vi har

Danmarks udfordringer

Myten om Danmark som iværksætternation (2023)

I Danmark turnerer alle med fortællingen om, at vi er iværksætternation og potentielt paradis for iværksættere. I virkeligheden er hele systemet iværksætterfjendtligt og iværksætteriet er på tilbagetog. Iværksætterbegejstringen mangler realitetstjek Iværksætteri er blevet fedt. Adskillige

Danmarks udfordringer

Danmark: Et NATO-land uden et forsvar (2023)

Fredsdividendens illusoriske charme Under Den Kolde Krig var Danmark blandt de lande i NATO, der brugte allerfærrest penge på forsvaret. Og efter Den Kolde Krigs afslutning har danske politikere valgt at ”høste fredsdividenden”, dvs. gennemføre

Danmarks udfordringer

Danmarks sundhedsvæsen i frit fald (2023)

Det danske sundhedsvæsen er i knæ. Eksperterne taler åbent om et sundhedsvæsen, som befinder sig på ”sammenbruddets rand”. Tusinder af patienter lider. De er parkeret på alenlange ventelister, og ventetiderne bare stiger og stiger i

Danmarks udfordringer

Den danske velfærdsmodels stille død (2023)

Dyb tavshed om velfærdsstatens sammenbrud Man skelner som regel mellem tre velfærdsmodeller, der bygger på forskellige principper for, hvem der skal modtage velfærdsydelser, hvor meget de skal modtage, og hvordan velfærdsydelserne skal finansieres. I angelsaksiske

Danmarks udfordringer

Myten om det liberale Danmark (2023)

I Danmark er det en udbredt opfattelse, at problemer med overholdelse af retsstatens principper kun findes i de østeuropæiske EU-lande, primært i Polen og Ungarn. Problemer med overholdelse af retsstatens principper finder man imidlertid i

Danmarks udfordringer

Myten om det grønne Danmark (2023)

Danmarks bidrag til klimaet er symbolsk Danmarks bidrag til den globale klimaindsats er særdeles symbolsk som følge af landets begrænsede størrelse. Danmark udleder i dag 0,1 pct. af verdens CO2, hvilket på det nærmeste ikke

Danmarks udfordringer

Myten om det korruptionsfrie Danmark (2023)

I den nationale selvopfattelse er danskerne det mindst korrupte folk i verden. Det bekræfter jo Danmarks fine placering i Transparency International’s korruptionsindeks. Danskerne er derfor enige med sig selv og omverdenen i, at de er

Danmarks udfordringer

Danmarks hemmelige vækstkrise (2023)

Opfattelsen i den politiske debat er, at dansk økonomi er kernesund. De økonomiske nøgletal i Danmark ser flotte ud. Det pæne billede af den bomstærke danske økonomi holder dog ikke, når man kradser i overfladen.

Borgerlighed

Den forsvundne borgerlighed (2023)

De borgerlige debattører kommer med det ene bud efter det andet på et samlende projekt for den blå blok, men vælgeranalyser viser, at der ikke er nogen efterspørgsel på et borgerligt projekt, fordi den borgerlige

Danmarks udfordringer

Danmarks stramme udlændingepolitik er et fupnummer (2022)

Den stramme udlændingepolitik er et fupnummer, fordi partiernes symbolpolitiske ”stramninger” ikke ændrer noget ved, at antallet af illoyale, unyttige, underuddannede, underbeskæftigede, underintegrerede, overkriminelle og oversygelige muslimske migranter stiger konstant og forventes at nå op på

Danmarks udfordringer

Myten om det tillidsfulde Danmark (2022)

Danmark ligger konstant i toppen af internationale målinger af tillid i samfundet. Også i dansk selvforståelse er Danmark et højtillidssamfund, men virkeligheden er, at danskernes tillid til politikerne, myndighederne og andre borgere er kraftigt på

Danmarks udfordringer

Dansk masseuniversitet i frit fald (2022)

De skatteyderfinansierede danske masseuniversiteter er ikke lærdomskraftcentre, men store pølsefabrikker, der forkynder socialdemokratismen og velfærdsideologien. Uddannelseskvaliteten på masseuniversiteterne er lav, fordi fokus er på at få så mange halvstuderede røvere som muligt igennem systemet ved at

Danmarks udfordringer

Gymnasieskolens langsomme kollaps (2022)

Danske politikere har bestemt, at så mange som muligt skal gennem gymnasiernes skattefinansierede pølsemaskine, for naturligvis er det sådan, at ethvert ungt menneske har potentiale til at blive en cand.polit. Men virkeligheden er, at ca.

Danmarks udfordringer

Velfærdsstatens folkeskole i langsom deroute (2022)

Den offentlige folkeskole er i krise. Folkeskolelærernes faglighed og elevernes uddannelsesniveau fortsætter med at falde. Eleverne siver til frie grundskoler. Lærerne vælger folkeskolen fra. Inklusionen ødelægger miljøet i klasserne. Folkeskolen er første led i den