Danmarks udfordringer

Danmark: Et land uden et forsvar (2022)

Fredsdividendens illusoriske charme Under Den Kolde Krig var Danmark blandt de lande i NATO, der brugte allerfærrest penge på forsvaret. Og efter Den Kolde Krigs afslutning har danske politikere valgt at ”høste fredsdividenden”, dvs. gennemføre

Danmarks udfordringer

Danmarks stramme udlændingepolitik er et fupnummer (2022)

Den stramme udlændingepolitik er et fupnummer, fordi partiernes symbolpolitiske ”stramninger” ikke ændrer noget ved, at antallet af illoyale, unyttige, underuddannede, underbeskæftigede, underintegrerede, overkriminelle og oversygelige muslimske migranter stiger konstant og forventes at nå op på

Danmarks udfordringer

Myten om det tillidsfulde Danmark (2022)

Danmark ligger konstant i toppen af internationale målinger af tillid i samfundet. Også i dansk selvforståelse er Danmark et højtillidssamfund, men virkeligheden er, at danskernes tillid til politikerne, myndighederne og andre borgere er kraftigt på

Danmarks udfordringer

Dansk masseuniversitet i frit fald (2022)

De skatteyderfinansierede danske masseuniversiteter er ikke lærdomskraftcentre, men store pølsefabrikker, der forkynder socialdemokratismen og velfærdsideologien. Uddannelseskvaliteten på masseuniversiteterne er lav, fordi fokus er på at få så mange halvstuderede røvere som muligt igennem systemet ved at

Danmarks udfordringer

Gymnasieskolens langsomme kollaps (2022)

Danske politikere har bestemt, at så mange som muligt skal gennem gymnasiernes skattefinansierede pølsemaskine, for naturligvis er det sådan, at ethvert ungt menneske har potentiale til at blive en cand.polit. Men virkeligheden er, at ca.

Danmarks udfordringer

Danmarks uhelbredeligt syge sundhedsvæsen (2022)

I det socialistiske Danmark er der massiv konsensus om, at kun offentlige institutioner kan varetage sundhedsydelser på forsvarlig vis. Den offentlige sundhedssektor drives derfor som socialistisk monopol-økonomi. Det virkede imidlertid ikke før 1989 i DDR

Danmarks udfordringer

Velfærdsstatens folkeskole i langsom deroute (2022)

Den offentlige folkeskole er i krise. Folkeskolelærernes faglighed og elevernes uddannelsesniveau fortsætter med at falde. Eleverne siver til frie grundskoler. Lærerne vælger folkeskolen fra. Inklusionen ødelægger miljøet i klasserne. Folkeskolen er første led i den

Borgerlighed

Den forsvundne borgerlighed (2022)

Selv om Danmark rent teknisk er et liberalt demokrati med institutioner såsom grundlov, parlament, frie valg, ejendomsret mv., har ”socialdemokratismen” været reelt den dominerende samfundsform i flere årtier. Lige siden 1968 har samtlige borgerlige regeringer

Danmarks udfordringer

Formynderstatens uhæmmede sejrsgang (2022)

Den danske formynderstat har på mange punkter en slående lighed med de kommunistiske stater, hvor det enkelte menneske, familien og civilsamfundet underordnes statsmagten. I den halvtotalitære socialdemokratisme, som er den dominerende samfundsform i Danmark, opfattes

Danmarks udfordringer

Myten om den danske lykke (2022)

For femte år i træk er borgerne i Finland kåret som verdens lykkeligste folk. Det fremgår af den nye statistiske opgørelse foretaget af Gallup i mere end 150 lande for FN’s World Happiness Report 2022.

Retssikkerhed

Myten om det liberale Danmark (2022)

I Danmark er det en udbredt opfattelse, at problemer med overholdelse af retsstatens principper findes kun i “illiberale” lande som Polen og Ungarn. I dansk selvforståelse er Danmark en retsstat, men på mange områder har

Danmarks udfordringer

Myten om det grønne Danmark (2021)

Danmarks bidrag til klimaet er symbolsk Der findes næppe det sted i verden, hvor danske ministre ikke har fortalt om, at Danmark er et grønt foregangsland, som allerede med udgangen af dette årti vil have

Arbejdsmarkedet

Velfærdsstatens syge arbejdsmoral (2021)

Det protestantiske danske pligtsamfund, der fremmede hårdt og omhyggeligt arbejde som en dyd, er afløst af en gennemsocialiseret velfærdsstat med syg arbejdsmoral, syg arbejdskultur og et sygt forhold til andre menneskers penge. Den danske velfærdsstats

Danmarks udfordringer

Pseudoforskning går sin sejrsgang i Danmark

En folketingsudtalelse slår fast, at Folketinget forventer selvregulering på universiteterne for at undgå skatteyderbetalt pseudoforskning. Men danske forskere mener ikke, at Folketinget skal blande sig i, hvilke emner der forskes i, eller hvordan dette gøres

Danmarks udfordringer

Myten om Danmark som iværksætternation (2021)

I Danmark turnerer alle med fortællingen om, at vi er iværksætternation og potentielt paradis for iværksættere. I virkeligheden er hele systemet iværksætterfjendtligt og iværksætteriet er på tilbagetog. Iværksætterbegejstringen mangler realitetstjek Iværksætteri er blevet fedt. Kendte