Censur af de politisk ukorrekte: Bogen der blev fjernet fra bestsellerlisten


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Arkivfoto.

Vi bombarderes til dagligt enten med fordrejninger af fakta som f.eks. den ofte fremførte påstand, at ikke-vestlige asylsøgere er uundværlige for det danske arbejdsmarked, eller såkaldte ”fake news” som f.eks., at paven under den amerikanske valgkamp støttede Donald Trumps kandidatur. Denne meddelelse fremkaldte alene på facebook 960.000 reaktioner. Men hvad der denne sommer skete i den tyske medieverden er vel uden fortilfælde i et vestligt demokrati – jeg lader mig dog gerne belære.

Af klummeskribent Sven Hakon Rossel – forfatter og professor.

Det kendte politisk korrekte og venstreliberale nyhedsmagasin Der Spiegel , der udgives i Hamborg. anførte på sjettepladsen i dets bestsellerliste i juli måned (hefte nr. 29, 2017) den noget uheldssvangre bogtitel Finis Germania, dvs. Tysklands undergang. Bogen er skrevet af historikeren og filosoffen Rolf Peter Sieferle og kan betragtes som dennes ”testamente“ eller opgør med dagens Tyskland; i 2016 begik forfatteren selvmord i Heidelberg.

Mens bogen i den højt respekterede borgerlige avis Frankfurter Allgemeine Zeitung blev omtalt som et bemærkelsesværdigt testamente, der understreger, hvilket tab Sieferles død betyder, karakteriseres den i det liberale dagblad Süddeutsche Zeitung som fuld af primitive skældsord. Alt dette vender vi tilbage til, men den egentlige skandale opstod, da Der Spiegels chefredaktion i den flg. uge fjernede bogen fra bestsellerlisten, selvom den ifølge salgstallene igen burde havde været medtaget. 

Sven Hakon Rossel er professor i nyere skandinavisk litteratur og forfatter til mere end 50 bøger. S. H. Rossel er fast klummeskribent på 24NYT og skriver om udenrigspolitik, kulturpolitik, EU og det monstrum, der hedder “political correctness”.

Fjernelsen fra bestsellerlisten var i første omgang stiltiende og først efter en protest i medierne anført af den kendte tysk-israelske kritiker og debattør Henryk M. Broder i dagbladet Die Welt, følte Der Spiegel sig tvunget til en forklaring. Og denne lød ganske enkelt, som den stedfortrædende chefredaktør Susanne Beyer formulerede det, at det her drejede sig om en „højreradikal, antisemitisk og revisionistisk” bog og derfor vil Der Spiegel ikke understøtte salget af en sådan publikation.

Voldsom offentlig debat

Altså et eklatant eksempel på censur, der ikke blot er pinlig, men også indeholder et element af ironi, idet Sieferles bog allerede i juni måned af en anden Spiegel-redaktør, Johannes Saltzwedel, medlem af den uafhængige jury, der foreslår „Sachbücher des Monats“, dvs. månedens fagbøger, havde anbefalet Finis Germania til denne liste, der offentligjordes af Süddeutsche Zeitung og radiokanalen Norddeutscher Rundfunk: På denne liste indtog den da også i juni måned en niendeplads. Dette skabte en voldsom offentlig debat, Saltzwedel måtte træde ud af juryen, men retfærdiggjorde sin anbefaling af bogen som værende „en stemme rettet mod en tidsånd, der ønsker at prisgive den europæiske og tyske kultur til fordel for en diffus kosmopolitisme”.

Ikke desto mindre lå Finis Germania hos Amazon.de i juni og juli måned i flere uger på en førsteplads på bestsellerlisten, og avisen Berliner Morgenpost offentliggjorde i august 2017 en „Amazon-Bestseller-Liste“ over fagbøger, i hvilken bogen ligeledes indtog førstepladsen.

Finis Germanias første del består af tekster, der bl.a. beskæftiger sig med Tyskland efter 1945. Landets politikere karakteriseres som småborgerlige dværge og den politiske kultur som værende udtryk for en udjævnende ”socialdemokratisme”.

Anden del fokuserer på den relativisering af de vestlige værdier, som Sieferle mener har fundet sted og som kommer til udtryk i en afvisning blandt vestlige – og naturligvis også tyske – intellektuelle af absolutte målestokke, når det gælder æstetiske vurderinger.

“Højreekstremistisk”?

Når en kritiker udtaler, at alt er kunst, ja så er alt kunst. Hermed er vi endt i den rene subjektivisme og postmodernisme, der ikke mindst har hjemsøgt den vestlige universitetsverden. Denne analyse er der mange, der vil kunne nikke genkendende til! Og det værste er, tilføjer Sieferle i det afsnit, han har givet titlen „Das Hühner-Volk“, dvs. hønsefolket, at vi alle fejt og uden sværdslag har accepteret denne terrorisering af vort åndsliv.

Den tredje og fjerde del indeholder de udsagn, der især – og med rette – er blevet kritiseret.

Her ser Sieferle den stadige tilbagevenden til Holocaust især fra jødisk side, dvs. påpegningen af den tyske skyld i udrydningen af de europæiske jøder, som et forsøg på at holde den nationale skyldfølelse ved lige og dermed forhindre et endegyldigt opgør med fortiden. Ikke mindst flg. passage (her oversat) vakte kritik: „Nationalsocialismen, eller for at være mere præcis Auschwitz, er blevet den sidste myte i en mere og mere gennemrationaliseret verden”. Hertil mente journalisten Jan Grossarth d. 12. juni i Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, at forbindelsen mellem Auschwitz og myte lå meget tæt på en strafbar fornægtelse af Auschwitz. Mod denne fortolkning opponerede den fremtrædende litteraturprofessor Rüdiger Safranski i radiokanalen Deutschlandfunk Kultur; han nægtede i udsagnet at se noget som helst ”højreekstremistisk”.

Og uden for al kritik – og ikke specielt rettet mod Tyskland – er Sieferles skarpsindige kritik af ideen om et universalt multikulturelt samfund, hvis mål det er ganske enkelt at sløjfe alle grænser, relativere vore nedarvede eurocentriske værdier og afskaffe nationalfølelsen og dermed nationalstaten – altså Finis Germania, Finis Europa! For at undgå denne katastrofe er det nødvendigt at beskytte de vestlige industrilandes befolkning mod den uhæmmede indvandringsbølge, der har overrumplet Europa og ikke mindst Tyskland og af så mange ”Gutmenschen” oven i købet er blevet set som en kulturel berigelse.

Det er klart, at Rolf Peter Sieferles bog ikke gouteres af de politisk korrekte medier og deres venstrevredne journalister. Og at visse formuleringer kan fortolkes i antisemitisk retning skal ikke bestrides. Men dette er heller ikke denne klummes pointe, men lad det alligevel være tilladt at henvise til den kendte amerikanske journalist Christoper Caldwells bedømmelse af Finis Germania i selveste New York Times, at Sieferle hverken benægter eller bagatelliserer Holocaust. Hans bogs popularitet er ganske enkelt et tegn på det tyske læsepublikums mistro til de tyske litterære institutioner.

Den egentlige skandale er ganske enkelt den stiltiende fjernelse af en bog – om man kan lide den eller ej – fra en bestsellerliste, som den intetanende læser stoler på. Dette er ren censur og manipulation, som vi også kender det fra vore hjemlige medier. Årsagen hertil er naturligvis, at det pågældende værk helt klart går mod strømmen og formulerer en række politisk ukorrekte sandheder, der er ilde hørt ikke blot i Tyskland, men i hele den vestlige verden.

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb