Cepos har godt nyt for EU-modstanderne

I dag siger briterne farvel til EU, skriver Otto Brøns-Petersen på punditokraterne.dk.

Hvor udsigterne for briterne er uklare, er de desværre temmelig klart negative for os andre.

Medianvælgeren i EU er rykket sydpå, i mere protektionistisk og illiberal retning. Det gør det sværere at blokere for protektionistiske tiltag og sværere at få fremskridt i gennem.

Det protektionistiske og etatistiske Frankrig er kommet til at spille en større rolle. (Etatisme: Idéen om, at staten er bæreren af den højeste fornuft. Tankegangen indgik siden i bl.a. de fascistiske og nazistiske ideologier. Er også blevet anvendt som betegnelse for statssocialisme – red.)

Den nye kommissionsformand er tysker, der synes at mene, at EU skal genvinde sin folkelige popularitet gennem populistiske mærkesager som minimumsløn, grøn industripolitik og kamp mod IT-virksomheder.

EU kunne forsøge at gøre Brexit til en succes ved styrke det indre marked, bekæmpe konkurrencebegrænsende nationale foranstaltninger og sikre en markedskonform klimapolitik. Det ser man desværre ikke mange ansatser til, konkluderer Otto Brøns-Petersen.

24NYT: Det EU, som oprindelig var et pragmatisk handelssamarbejde, er blevet til en ineffektiv, samspilsramt og svag overstatslig union, der ikke leverer varen. Den politiske kurs, der er lagt op til i EU efter Brexit, betyder, at det bliver endnu sværere for unionen at levere varen, dvs. sikre økonomisk vækst og velstand i medlemslandene. Det kan ikke undgå at øge EU-borgernes mistillid til og modstand mod EU.

EU’s hjernedøde reaktion på Brexit har været truslen om at begrænse samhandlen med Storbritannien, også selvom det måtte gå ud over unionens økonomi. Det viser, at det ikke er samhandel, økonomisk vækst og velstand, der er topprioritet for EU-eliten, men derimod ønsket om at betvinge medlemsstaterne og holde dem på plads i unionen.

EU-eliten med Macron i spidsen ønsker at sætte mere fart på integrationen og centralisere endnu mere lovgivning og magt i Bruxelles. Det vil efter al sandsynlighed give højrefløjen vind i sejlene og føre til nye kriser i EU, fordi ingen medlemslande ønsker mere centralisering, mere overstatslighed og mere overnational regulering. Det er godt nyt for EU-modstanderne.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)