Corona-ledige vælger sosu-job

Mange har mistet deres job under corona-epidemien. Men nu har foreløbigt 30 ledige takket ja til et oplæringsforløb i Københavns Kommune, hvor de – til voksenelevløn – kan afprøve jobbet som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper.

Alt for mange har måttet sige farvel til deres job på grund af corona-krisen. Men for nogen er det startskuddet til en ny karriere. Københavns Kommune mangler, ligesom mange andre kommuner, medarbejdere i sundheds- og ældreplejen og har derfor benyttet krisen til at oprette 40 nye stillinger til oplæring af ledige ufaglærte.

– Corona-krisen har kun understreget, hvor vigtigt et arbejde vores medarbejdere i plejesektoren udfører. De er en helt afgørende del af hverdagen for byens ældre. Men vi mangler personale i den københavnske social- og sundhedssektor, og vi kommer kun til at mangle flere i årene, der kommer. Derfor er det oplagt at vise nogle af de mange mennesker fra andre brancher, der desværre har mistet jobbet, hvad en karriere i sundheds- og omsorgsforvaltningen kan byde på, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

– Vi oplever desværre øget ledighed i mange brancher i København i øjeblikket, og derfor skal vi have flere i job og væk fra offentlig forsørgelse. Det her projekt supplerer de andre indsatser målrettet corona-ledighed, som vores jobcentre er i fuld gang med, rigtig godt. Og den her mulighed er særligt attraktiv, fordi man får seks måneder til afprøve jobbet – med voksenelevløn i bagagen, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

LÆS OGSÅ:  Udlændinge snød beboere under dække af corona

Seks måneder til at prøve jobbet af

Borgmestrene glæder sig over, at initiativet allerede er en stor succes. Næsten alle stillinger er besatte. De nye medarbejdere får gennem seks måneder grundig oplæring i de daglige opgaver med at passe og pleje de ældre københavnere. Under oplæringen, får de voksenelevløn på ca. 21.600 kroner om måneden. Målet er, at de herefter begynder på uddannelsen til sosu-assistent (SSA) eller -hjælper (SSH).

De nye oplæringsstillinger er blevet til i tæt samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Sidstnævnte står for screening af ledige for at finde de kandidater, der er bedst egnede og mest interesserede i en karriere som sosu.

Der oprettes i alt 40 oplæringsstillinger pr. 1. februar og 1. marts 2021. Derved sikres en naturlig overgang til optagelse på sosu-uddannelsernes grundforløb pr. 16. august 2021. Stillingerne finansieres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det er planen, hvis der kan findes flere penge, at oprette 30 stillinger mere efter sommerferien.

Fakta om ordningen:

  • Oplæringsforløbet indledes med en seks måneders ansættelse på et af Sundheds- om Omsorgsforvaltningens plejehjem eller hjemmeplejeenheder.
  • Stillingerne oprettes, så der er 25 SSA-pladser og 15 SSH-pladser pr. opstartshold.
  • Kandidaterne får mulighed for at afprøve arbejdet på ældreområdet, og tilbydes sideløbende opkvalificeringskurser og mentorordning.
  • Efter oplæringsforløbet vil deltagerne kunne fortsætte på en sosu-uddannelse, hvis de opfylder optagelseskriterierne
  • Man får en løn, som svarer til voksenelevløn (ca. 21.600 kr. ekskl. pension) i hele forløbet, indtil færdiguddannelse. Når diplomet er sikret, venter en spændende hverdag som medarbejder på kommunens plejehjem eller i hjemmeplejen.
  • De første 21 kandidater starter 1. februar 2021. Og de resterende starter 1. marts.
LÆS OGSÅ:  Rådhuspladsen afspærres nytårsaften