Corona skaber psykiatrisk flodbølge

Telefonerne på Selvmordslinjen er rødglødende og i psykiatrien er man bange for den bølge af depression, angst og stress som følger i kølvandet på Corona-krisen.

Krisen rammer individuelt på flere plan

Hvis vi først blev paniske over nyheden om den nye, uforudsigelige sygdom med stor smittefare og kun lidt viden om sygdommens forløb eller hvor dødelig den var, og om hospitalerne kunne følge med smitteniveaet, blev hele befolkningen også ramt af koldsved over al den uvished som fulgte i kølvandet på den største verdensomspændende krise siden anden verdenskrig, som også har store økonomiske konsekvenser, og ikke bare vores egen regering så sig nødsaget til at foretage helt usete indgreb på ubestemt tid i befolkningens hverdag, og lukkede landet ned. Social isolation, angst for sygdom og økonomisk ruin blev hverdagskost for mange mennesker.

Man behøver ikke være ekspert i psykologi eller psykiatri for at regne ud, at den slags er psykisk voldsomme sager for selv den mest hårdføre person – det svarer på mange måder til at leve i en ubåd – både i uforudset tid og uden at vide, hvad der venter én derude, når man dukker op igen.

Og meldingerne fra Selvmordslinjen, som har rødglødende telefoner, og psykiatrien er da netop også, at man frygter en voldsom stigning i udbredelsen af stress, angst, depression og selvmord – så meget at man faktisk taler om en psykiatrisk flodbølge som konsekvens af corona-krisen og nedlukningen af landet.

Situationen for dem, der rammes af stress, angst og depression i den nuværende situation med Corona-krisen kan være særdeles kritisk, og specialister retter øjnene mod genåbningen af samfundet med håb om, at der ikke er blevet dannet en bølge af mennesker under nedlukningen, som ikke har søgt hjælp endnu, men som har brug for det. Nedlukningen kan sagtens have forårsaget, at mange ikke smittes med Corona på én gang, hvilket netop var hensigten, men til gengæld er blevet syge af noget andet, der er afledt af situationen. Vores sygehusvæsen kan ende med at blive overbelastet af denne årsag.

Psykisk sårbare mere udsatte

Der skal heller ikke meget til at se, at mennesker, som i forvejen er psykisk udfordret, bliver det endnu mere i en tid som denne. Og meldingerne fra fagfolk i psykiatrien er da også, at nødhjælpstelefoner er rødglødende, og at mange med psykiske lidelser har fået det langt værre. Især er det slemt for dem med dobbeltdiagnoser, og dem som lever meget udsat – mange som hjemløse.

Hvor skal man gå hen?

Situationen forværres af, at psykologiske, psykiatriske og psykoterapeutiske konsultationer også har været ramt af nedlukningen, og behandlere ikke har kunnet tage imod deres klienter på samme måde, men har været nødsaget til at tilbyde telefon- eller videokonsultationer. Et terapeutisk forløb kan ellers være en måde at klare sig igennem den uforberedte krise på, især hvis man i forvejen er ramt af en psykisk lidelse. Men mange kan have ventet til genåbningen, for at kunne møde en behandler ’face-to-face’ og der kan være lange udsigter til at få en tid.

Derfor kan det også være sandsynligt at se en stigning i salget af cannabisprodukter som CBD, der vinder mere og mere frem på globalt plan som alternativ behandling af symptomer på stress, angst og depression. Cannabisprodukter bliver mere og mere almindelige og godkendt i flere og flere lande, for eksempel i  Canada og Holland og i flere amerikanske delstater, som Californien, Colorado og Washington State. Både som supplement til samtaleterapi, men måske også som et billigere alternativ til psykoterapi.