Coronakrisen har vist Danmarks illiberale ansigt

“Når det handler om åbenhed om grundlaget for beslutningerne, er der tale om et uforståeligt demokratisk svigt af en regering, der i betænkelig grad har lukket sig om sig selv og sine egne beslutningsprocesser”, skriver chefredaktør Tom Jensen i Berlingske.

I et demokrati er det ”afgørende, at medier og borgere kan få adgang til at se og efterprøve grundlaget for politiske beslutninger, men regeringen har valgt at lukke ned for denne indsigt og mørklægge betydelige dele af dokumentationen for det faglige grundlag bag regeringens cononabeslutninger. Man fik i huj og hast vedtaget en epidemilov 12. marts i fjor, der gav regeringen historiske magtbeføjelser. Regeringen har siden udnyttet disse beføjelser benhårdt på måder, der i vidt omfang reducerede Folketingets øvrige partier til statister. Samtidig har der ikke været stor vilje til nogen dyb, løbende dialog med de dele af civilsamfundet, der var mest påvirket af restriktionerne: oplevelsesindustrien og minkbranchen”, skriver Tom Jensen.

Coronakrisen har afdækket Danmarks sande, illiberale ansigt.

Det bovlamme Folketing har givet den magtarrogante Mette Frederiksen frie tøjler til at bruge lukkethed og vilkårlighed som magtinstrumenter over for befolkningen.

Ligesom andre autoritære regimer har den socialdemokratiske regering benyttet sine enevældige beføjelser til at begrænse eller afvikle de grundlæggende frihedsrettigheder. Godt hjulpet af den danske befolkning, som ikke mener, at retsstatens principper er værd at forsvare, og som ifølge en nylig EU-undersøgelse giver meget ringe opbakning til retsstatsprincipperne sammenlignet med f.eks. Ungarn og Polen.

S-regeringen har undermineret retssikkerheden i Danmark, idet de politiske tiltag i forbindelse med coronakrisen har været helt ude af proportioner med den udfordring, som covid-19 udgør.

De rettighedstab, danskerne har lidt i samfundssindets navn, har mod forventning ikke ført til større protester og modreaktioner i befolkningen. Meningsmålingerne viser, at danskerne elsker deres lille diktator.

Danmark er (endnu) ikke Nordkorea, men krisen har vist, at der i enhver dansker gemmer sig en lille nordkoreaner, som gerne vil styres og kontrolleres gennem krisetider af en stærk og handlekraftig leder.

Det bør Tom Jensen have in mente, hver gang hans avis anklager Polen og Ungarn for illiberalisme.

André Rossmann