Coronapandemien er serious business for danske virksomheder

Nye beskæftigelsestal er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne en brutal påmindelse om, at vi endnu ikke har set de fulde konsekvenser af virusudbruddets effekt hos erhvervslivet.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i hele erhvervslivet er sket et fald på 73.000 lønmodtagere i april måned – heraf er 1.863 fra bygge- og anlægsbranchen. Det bringer den samlede danske lønmodtagerbeskæftigelse tilbage på 2017-niveau, mens bygge- og anlægsbranchen er sat 8 måneder tilbage.

”De samlede tal slår en tyk streg under, at coronapandemien er serious business for de danske virksomheder og den danske økonomi. For bygge- og anlægsbranchen, ser vi et mindre drastisk fald – både fordi branchen ikke var tvangsnedlukket som fx servicebranchen, fordi kommunerne satte fokus på at få sat renoveringsprojekter i gang, mens folkeskoler og institutioner er lukkede, og fordi branchen rammes forskudt, da de igangværende byggeprojekter kunne fortsætte,” siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal.

Lønmodtagere, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, regnes fortsat som beskæftigede under fraværet i lønmodtagerbeskæftigelsesstatistikken i Danmarks Statistisk. Dette gælder også personer, som pga. den særlige situation er hjemsendt uden at arbejde.

”Den midlertidige lønkompensationsordningerne for lønmodtagere udfases frem mod 29. august, hvorefter den ophører. Derfor er vi ikke færdige med at se lønmodtagerbeskæftigelsestallene rører på sig. Alene beskeden om et snarligt ophør af ordningen udmøntede sig i et stort antal varslede fyringer i sidste uge, da nogle virksomheder måtte indse, at de ikke kunne nå at komme på fode igen, inden ordningens udløb,” siger Maria Schougaard Berntsen og fortsætter:

LÆS OGSÅ:  Selvstændige arbejdede markant mere end lønmodtagerne under corona

”Derfor er det vigtigt, at vi har øje for, hvordan hele erhvervslivet og dermed også installationsbranchen kommer styrket ud af krisen. Det bidrager blandt andet optøningen af feriepengene, sommerpakken og den nye klimaaftale til, og vi skal fortsætte ud ad den vej,” siger Maria Schougaard Berntsen.