Dårligt nyt for den fallerede velfærdsstat

Fredag klokken 12 var sidste frist for at søge ind på videregående uddannelser efter kvote 1, og uddannelsesinstitutionerne kan således tælle kvote 1 og kvote 2-ansøgninger sammen og skabe et samlet billede. Og tendensen er klar, oplyser Berlingske.

”Velfærdsfagene taber igen popularitetskonkurrencen blandt de unge. Søgningen til de fire store uddannelser på velfærdsområdet til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver på landsplan er faldet med 33 procent fra 2016 til 2023.

Det er en meget kritisk situation, som i sidste ende får alvorlige konsekvenser for hele hovedstadsregionen. Der kommer til at mangle pædagoger i daginstitutionerne, lærere i folkeskolen, sygeplejersker på hospitalet og socialrådgivere på jobcentrene.

Udviklingen skal ses på baggrund af, at ungdomsårgangene bliver mindre og mindre frem mod 2038, hvorfor antallet af ansøgere også kan forventes at falde”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)